SE

Norrköping bästa kommun i Östergötland/Södermanland i RFSL:s kommunundersökning

För första g?ngen sedan 2006 har RFSL genomfört en kommunundersökning. Kommunundersökningen är en omfattande rapport som utvärderar och redovisar Sveriges alla 290 kommuners arbete med hbtq-fr?gor p? olika omr?den: skola, utbildningsinsatser internt i kommunen och kommunens generella verksamhet. Därutöver ing?r i rapporten statistik kring utsatthet för hatbrott, en mätning av skillnader i attityden till hbtq-personer mellan olika delar av landet och en kvantitativ värdering av hbtq-samhällets infrastruktur.
I regionen Östergötlands län och Södermanlands län ?terfinns den kommun som f?r fjärde bäst betyg i undersökningen i hela landet: Norrköpings kommun, med 3,72 i betyg. I Norrköpings kommun har bl.a. ett utbildningsprojekt p?g?tt för kompetenshöjning av kommunens personal och förtroendevalda politiker inom omr?det m?ngfald, inklusive kring hbtq-fr?gor. En annan satsning i regionen som kan nämnas är att Linköpings kommun medverkat till skapandet av verksamheten Liquid, som är en mötesplats för hbtq-ungdomar.

Kommunerna med högst totalt betyg i regionen Östergötlands län och Södermanlands län är:
Norrköping ? 3,72 (plats 4)
Gnesta ? 3,43 (plats 14)
Finsp?ng ? 3,15 (plats 28)
Eskilstuna ? 3,13 (plats 30)
Nyköping ? 3,04 (plats 35)

Kommunerna med lägst totalt betyg i regionen Östergötlands län och Södermanlands län är:
Valdemarsvik ? 1,78 (plats 134 av 138)
Ydre ? 2,04 (plats 113)
Vadstena ? 2,04 (plats 113)
Strängnäs ? 2,06 (plats 111)
Ödeshög, Söderköping och Boxholm ? 2,18 (plats 99)

? Även om mycket skett i m?nga kommuner sedan RFSL:s förra kommunundersökning är skillnaderna i vilket arbete som läggs ner i hbtq-fr?gor stora och ?tgärderna fortfarande l?ngt ifr?n tillräckliga. Det är v?r förhoppning att kommunundersökningen ska användas som ett hjälpmedel för kommuner att förbättra sig, säger RFSL:s förbundsordförande Ulrika Westerlund.
Kommunundersökningen har genomförts av RFSL och baseras delvis p? en enkät till landets kommuner som är gjord i samarbete med Sveriges Kommuner och landsting – SKL. Enkäten har utformats gemensamt av RFSL och SKL och skickats ut av SKL. 83,1 procent av kommunerna besvarade enkätfr?gorna. Förutom enkäten har bl.a. statistik fr?n SCB (Statistiska centralbyr?n) och BR? (Brottsförebyggande r?det) använts, liksom en attitydmätning genomförd av researchföretaget NEPA p? uppdrag av RFSL.

Presskontakter i RFSL-avdelningar i regionen:
Maria Eketjäll, ordförande RFSL Eskilstuna ? 0760-96 21 25 eller [email protected]
Joakim Östergaard, ordförande RFSL Linköping ? 073-988 22 39 eller [email protected]
Eva Ogenborg, pressansvarig RFSl Nyköping ? 073-922 77 07 eller [email protected]

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer av sitt slag. RFSL verkar genom politiskt p?verkan, informationsarbete och sociala och stödjande verksamheter.
Besök RFSL:s hemsida för ytterligare information: www.rfsl.se0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Emanuel Nyberg   #JA   #NEJ   #SMS