Rapporter

Norge blant de fremste p? internettbruk

I f?lge Internet World Stats er Norge blant de fremste p? internettbruk i Europa, kun sl?tt av Island og Monaco. Nesten alle bruker internett. Det

I f?lge Internet World Stats er Norge blant de fremste p? internettbruk i Europa, kun sl?tt av Island og Monaco.
Nesten alle bruker internett. Det vil si: 96,9 % av nordmenn bruker nettet i f?lge statistikknettsiden Internet World Stats. Dette er tredje h?yest i Europa, kun Island og Monaco ligger h?yere.
Statistikken viser hvor viktig internett er blitt for oss. Bare tanken p? ? v?re uten nett er skremmende for nordmenn flest, og bredb?nd-leverand?rer som oss f?r virkelig h?re det om vi ikke leverer kvaliteten som forventes, sier Nina Vesterby, leder for Broadnet Privat.
– Og slik skal det ogs? v?re! Internett er som str?m og vann for norske husholdninger; det skal bare funke. Og det er v?r jobb ? s?rge for at det skjer, fortsetter Vesterby.
?stblokkland sliter
Statistikken viser ogs? at i store land som Russland (47,7 %) og Ukraina (34 %) er det veldig mange som ikke f?r eller har tilgang p? det vi i Norge ser p? som en selvf?lge. Kosovo er lavest med kun 20 % internett-penetrasjon.
– Statistikk er lett ? trekke p? skuldrene av, men det er jo faktisk 20 millioner mennesker bare i Ukraina som ikke har internett. Og med tanke p? hva internett skaper av innovasjon, demokrati og folkeopplysning er det jo litt trist at mange av de fattigste landene ikke har h?yere bruksandel, avslutter lederen for Broadnet Privat.
Gjennomsnittet for Europa totalt ligger p? 63 % penetrasjon noe som betyr at det er 300 millioner europeere som ikke har internett. Totalt i verden er tallet 34 % og antallet uten nett i overkant av 4,5 milliarder.
Om Broadnet
Broadnet Privat tilbyr bredb?nd til privatmarkedet. V?re kunder betaler en fast m?nedspris uavhengig av hastighet, og vi leverer s? h?y hastighet som det er mulig ? f? p? den aktuelle adressen.
Broadnet har lang tradisjon for ? levere h?y kvalitet og yte et h?yt service-niv?.

0000Send som e-post
Del denne

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy