SE

Nils Holgerssonundersökningen: Elnätsavgifterna för lägenheter ökar med 75 miljoner kronor

2014-06-18 08:35 Hyresgästföreningen Elnätsavgifterna för lägenheter ökar i ?r med 2,4 procent, vilket innebär en merkostnad p? cirka 75 miljoner kronor för konsumenterna. Det framg?r av den ?rliga Nils Holgerssonundersökningen, som kartlägger avgifter och taxor för ett flerbostadshus i landets samtliga kommuner.

Elnätsavgifterna för lägenheter ökar i ?r med 2,4 procent, vilket innebär en merkostnad p? cirka 75 miljoner kronor för konsumenterna. Det framg?r av den ?rliga Nils Holgerssonundersökningen, som kartlägger avgifter och taxor för ett flerbostadshus i landets samtliga kommuner

? Det är anmärkningsvärt att elnätsavgifterna fortsätter att öka samtidigt som konsumentprisindex inte ökat alls, säger Kjell Berndtsson, ordförande i Nils Holgerssongruppen.Under de senaste fem ?ren har elnätspriserna i kommunerna ökat med i genomsnitt cirka 25 procent, motsvarande nästan 500 kronor om ?ret per lägenhet. I ?r ökar elnätsavgifterna i genomsnitt med 2,4 procent. Störst prisökning har Malung-Sälen med hela 44,3 procent.
?Nils Holgerssonundersökningen ? som presenteras av Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och SABO ? visar att elnätsavgiften är mer än dubbelt s? hög i den dyraste kommunen jämfört med den billigaste.
Energimarknadsinspektionen och ett antal bostadsorganisationer har redan begärt att regeringen skärper prisregleringen när det gäller elnätsavgifterna. Nuvarande tillämpning till?ter för stora prishöjningar, vilket Nils Holgerssonundersökningen tydligt visar. Organisationerna bakom undersökningen anser att regeringen bör agera i fr?gan.?

Den statliga prisregleringen till?ter för perioden 2012-2015 en genomsnittlig ?rlig real prishöjning p? 2 procent för alla kundgrupper, men under de senaste tre ?ren har avgifterna för lägenheter i genomsnitt ökat med cirka 3 procent om ?ret.
?? Undersökningen visar att prisregleringen varit för tandlös och inte kunnat stoppa de kraftiga prisökningar som drabbar dem som bor i lägenhet, säger Kjell Berndtsson.
?Kommuner med landets högsta elnätsavgift
1. Övertorne?, Övertorne? Energi & Kommunikation AB, 101,8 öre/kWh inkl. moms
1. Östra Göinge, Brittedals Elnät ek för, 101,8 öre/kWh inkl. moms
3-17.Eda, Forshaga, Grums, Gullsp?ng, Hagfors, Hammarö, Hällefors, Kil, Lax?, Ljusnarsberg, Munkfors, Storfors, Sunne, Torsby, Vansbro, Fortum Distribution AB, 99,7 öre/kWh inkl. moms
?Kommuner med landets lägsta elnätsavgift
1. Skövde, SkövdeNät AB, 42,5 öre/kWh inkl. moms
2. Borlänge, AB Borlänge Energi Elnät, 43,9 öre/kWh inkl. moms
3. Lule?, Lule? Energi Elnät AB, 47,0 öre/kWh inkl. moms
4. Bromölla, Bromölla Energi & Vatten AB, 48,4 öre/kWh inkl. moms
5. Eskilstuna, Eskilstuna Energi & Miljö Elnät AB, 48,8 öre/kWh inkl. moms
6. Ume?, Ume? Energi Elnät AB, 50,7 öre/kWh inkl. moms
?Fakta om elnätsregleringen
Sverige har ungefär 180 elnätsföretag av olika storlek. Inom varje geografiskt omr?de finns bara ett elnätsföretag. Eftersom det saknas konkurrens p? elnätsmarknaden är priset reglerat. Den statliga myndigheten Energimarknadsinspektionen har till uppgift att granska att elnätsavgifterna är rimliga. 2012 infördes förhandsreglering av elnätsavgifterna. Det innebär att varje elnätsföretag har f?tt en ram för hur mycket de totalt f?r ta ut av sina kunder under ?ren 2012-2015. Intäktsramen är satt s? att företaget ska f? skälig täckning för sina kostnader och avkastning p? det kapital som krävs för att driva verksamheten, samtidigt som kunderna ska ha l?ngsiktigt stabila avgifter.??Fakta om undersökningen
I Nils Holgerssonrapporten ?flyttas? en flerbostadsfastighet genom landet och kostnaderna för el och fjärrvärme, sophämtning, vatten och avlopp jämförs. ?rets resultat presenteras i olika omg?ngar.
Vi som st?r bakom undersökningen
Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och SABO st?r bakom undersökningen. EKAN-gruppen gör faktainsamling, sammanställning och analys av materialet. Prisjämförelser mellan kommuner samt mellan leverantörer finns p? www.nilsholgersson.nu.
?För mer information, kontakta:
Kjell Berndtsson, ordförande i Nils Holgerssongruppen, 070-350 05 10
Thomas Folkesson, EKAN-gruppen, 070-556 02 58
Presskontakter:
Niklas Staveg?rd, Kommunikatör Fastighetsägarna Sverige 072-738 22 27
?ke Johansson, presschef HSB, 070-648 89 66
Anna Wennerstrand, pressansvarig Hyresgästföreningen 076-798 08 74
Jonas Morian, pressansvarig Riksbyggen 0705-64 19 84
Charlotta Lundström, pressansvarig SABO, 070-721 20 11
Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hush?ll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. V?rt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.
Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som s? vill – vi företräder nio av tio hyreshush?ll. Varje ?r vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att f? r?d och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Cirka 13.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda.0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy