SE

Netdoktors vd finalist i ?rets Företagare i Stockholm

Sjuklöneansvaret är ett stort problem för de ägarledda företagen i Stockholm-Mälardalsregionen. Över hälften upplever det som ett mycket stort hinder för att nyanställa nya medarbetare. Sju av tio företagare i regionen vill ta bort hela sjuklöneansvaret. Det visar en färsk medlemsundersökning fr?n Företagarna Stockholm-Mälardalen.
– Endast tv? av tio medlemmar är positiva till att enbart plocka bort andra sjuklöneveckan, säger Emma Tonnes, regionchef för Företagarna Stockholms län.

Företagarnas undersökning visar att sjuklöneansvaret p?verkar viljan att anställa negativt. Vidare att förslaget fr?n flera riksdagspartier att ta bort den andra sjuklöneveckan, i syfte att minska sjuklönebördan för de mindre företagen, inte uppskattas av de som drabbas.
Slopat sjuklöneansvar ligger mycket högt p? Företagarnas önskelista över sm?företagarvänliga reformer. Regeringen har lovat att skyndsamt utreda om sm?företagens sjuklönekostnader kan sänkas, bland annat genom att undersöka hur konstruktionen av högkostnadsskyddet kan utvecklas.
– Trots detta och det faktum att fyra av fem jobb tillkommit i sm? företag under de senaste 20 ?ren s? har fortfarande inget hänt. Människors möjlighet att komma i arbete hänger tätt samman med företagens möjligheter att anställa.
– Fr?gan är hur m?nga tusentals jobb som inte blir verklighet i Sveriges största tillväxtregion- Stockholm Mälardalen p? grund av politikernas ovilja att ta bort sjuklöneansvaret för de ägarledda företagen.
Det finns marginella skillnader i regionen. Av företagen i Västmanland vill 75 procent ta bort hela sjuklöneansvaret mot endast 63 procent i Uppsala län, 65 procent i Stockholms län och 69 procent i Södermanlands län. Medan flest företag i Uppsala län upplever det som ett stort hinder för att anställa.

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vi representerar över 10 000 företagare i Stockholms län inom m?nga olika branscher, vilket ger oss en stor möjlighet att p?verka och driva opinion för ett bättre företagarklimat. Vi erbjuder v?ra medlemmar juridisk r?dgivning, förm?ner och ett brett utbud av nätverk och event. Företagarna är medlemsägda, medlemsstyrda och partipolitiskt obundna. Företagarnas uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande. V?rt m?l är att Stockholms län ska bli Europas mest företagarvänliga region. 0200Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Rolf Dahlberg   #Visma Drygt   #Visma Infolines   #Visma Spcs