SE

NAD fokuserar p? europeiska skolundersökningen ESPAD

2014-10-09 12:34 Nordens Välfärdscenter Nummer 4/2014 av Nordic Studies on Alcohol and Drugs (NAD) fokuserar p? den europeiska skolundersökningen ESPAD (The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs).

Nummer 4/2014 av Nordic Studies on Alcohol and Drugs (NAD) fokuserar p? den europeiska skolundersökningen ESPAD (The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs).
I nyaste NAD kan du bland annat läsa om hur minder?riga som använt cannabis rapporterar om drogrelaterade problem, att unga använder allt mer lugnande läkemedel utan läkarordinationer och att det finns ett starkt samband mellan blandmissbruk och annat problembeteende.
M?let med ESPAD är att samla in jämförbart material om europeiska skolungdomars alkohol- och drogvanor. Ungefär 100 000 elever fr?n fyrtio länder deltar i undersökningen vilket gör den till världens mest omfattande undersökning av ungdomars alkohol- och drogvanor.

Nordens Välfärdscenter, NVC, är en institution under Nordiska ministerr?det.
0000Skicka som e-post
Share this

A to już wiesz?  Polisen beskriver sitt arbete i ny podd

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy