SE

mySafety utökar sitt skydd mot digitala gravplundrare

Efter flera fall av bedrägeriförsök mot avlidna personer utökar nu mySafety sitt ID-skydd att omfatta även dödsbon.
– Efter flera ID-kupper mot avlidna är det naturligt för oss att följa utvecklingen och anpassa v?rt erbjudande till att omfatta nya typer av hot, säger Sophie Gernandt, marknadschef p? säkerhetsföretaget mySafety.
Vid dödsfall hamnar den avlidnes kvarl?tenskap tillfälligt i ett dödsbo i avvaktan p? arvskifte. Dödsboet är en egen juridisk person som idag inte omfattas av de vanligaste försäkringarna mot
ID-skydd. Efter flera fall av ID-kapningar mot avlidnas dödsbon väljer mySafety med omedelbar verkan att utöka sitt försäkringsskydd för att även omfatta dödsbon.
– Ett dödsfall innebär ett sorgearbete samtidigt som m?nga praktiska fr?gor ska lösas. Att i det utsatta läget även behöva g? igenom den ofta tidskrävande och uppslitande processen att rentv? en avliden anhörigs identitet blir ytterligare en börda i en sv?r stund, säger Sophie Gernandt.
Idag är ID-stölder den snabbast växande formen av bedrägeribrott med den snabba informationsspridningen via digitala kanaler som viktig drivkraft. Förra ?ret anmäldes omkring 148 000 bedrägeribrott, att jämföra med omkring 21 000 bostadsinbrott och 66 100 cykelstölder.
– Den digitala tekniken gör det enkelt för kriminella att snabbt samla in information b?de fr?n offentliga källor och sociala medier. Bedragarna är oerhört uppfinningsrika och hänsynslösa vilket den här verksamheten visar. Det kan kallas för en typ av digital gravplundring, säger Sophie Gernandt.
Förändringen av försäkringsvillkoren innebär att försäkringen övertas av dödsboet och som har rätt till samma omfattande skydd som övriga försäkringstagare. Det utökade skyddet kommer inte att innebära en premiehöjning.

S? fungerar mySafetys ID-skydd:
ID-skydd i förebyggande syfte.
Tjänsten ?Min Bevakning? levereras i samarbete med UC och hjälper dig att övervaka dina uppgifter. Du meddelas om n?gonting i din finansiella status ändras. Upptäcks n?got misstänksamt hjälper vi dig att justera felaktiga uppgifter och stoppa ett eventuellt bedrägeri.
Assistans vid genomfört bedrägeri.
Träder i kraft om du trots allt skulle f? din identitet stulen och missbrukad med ekonomiska krav som följd. Vi hjälper dig att ?terställa och rentv? din identitet och kreditstatus.
Skyddar dödsboet.
Om den avlidnes identitet blir missbrukad med ekonomiska efterspel, hjälper vi dig att rentv? dödsboet.
Försäkring med ekonomisk ersättning.
Ekonomisk ersättning utg?r med upp till 100 000 kr vid eventuella ekonomiska förluster, utebliven inkomst eller kostnader för jurist. Ersättning med 5000 kr utg?r vid spärrat personnummer.

mySafety Group AB arbetar sedan 1999 för att skapa större vardagssäkerhet för alla. Företaget hjälper över en miljon användare i Sverige att skydda sina personuppgifter med ID-skydd, spärra kort, ID-handlingar och mobiltelefoner samt ?terfinna förlorade nycklar. Därtill erbjuds ett stort urval av försäkringar som förenklar och skapar trygghet i samband med allt fr?n identitetskapningar, bedrägerier av kreditkort till tryggare e-handel. mySafety Group har verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Polen, Ryssland och Ukraina. Etablering i fler länder p?g?r. I koncernen ing?r ocks? SBM Försäkring AB som arbetar med trygghet för bilägare. Huvudkontoret ligger i Stockholm och företagets ägs av svenska Litorina Kapital. Läs gärna mer om företaget p? www.mysafety.se
Bifogade filer
50230Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Nils Feltelius   #SKL