SE

MP:s vallöfte ? renare luft i Stockholm

a8

Drygt sex av tio uppger att de väntat med att teckna försäkring till efter bilköp ? n?got som b?de kan vara riskabelt och ge straffavgift. Över 40 procent är dessutom osäkra p? när de enligt lag m?ste teckna bilförsäkring. Detta visar en ny undersökning som Trygg-Hansa genomfört tillsammans med Blocket. För att öka konsumenttryggheten erbjuder Trygg-Hansa en tv? veckors gratis bilförsäkring vid köp av en begagnad bil p? Blocket.
I Sverige är det lag p? att försäkra sin bil fr?n dagen man äger den. Trots detta finns det enligt Trafikförsäkringsföreningen (TFF) omkring 60 000 oförsäkrade fordon i Sverige, där dagligen skador p? personer och egendom rapporteras in. I en undersökning som Trygg-Hansa och Blocket genomfört uppger 62 procent att de väntat med att teckna bilförsäkring till efter köpet av en begagnad bil, och var femte (21 procent) har n?gon g?ng glömt att försäkra bilen. Trygg-Hansa har sedan ?rsskiftet ett erbjudande tillsammans med Blocket där de bjuder p? tv? veckors gratis bilförsäkring vid köp av en begagnad bil av en privatperson p? Blocket.
– Trenden att fler köper saker privat ökar utan att konsumentskyddet stärks. Konsumentskyddet är h?rt reglerat i handeln men köper man n?got privat är risken större. Köp och försäljning av bilar mellan privatpersoner täcks inte av konsumentlagstiftningen. Trygg-Hansa vill genom den här försäkringen stärka konsumentnyttan, försäkringen blir en extra trygghet för den som köper en begagnad bil av en privatperson, säger Jonas Frid, ansvarig för motorförsäkringar p? Trygg-Hansa.
Över 80 procent av de svarande i undersökningen ställer sig positiva till den nya försäkringen. Bilförsäkringar är ett omr?de som är h?rt reglerat och köpare som missar att teckna en trafikförsäkring m?ste i stället betala en avgift till TFF. I undersökningen är över 40 procent osäkra p? när de behöver teckna sin bilförsäkring, varav nästan 35 procent tror att säljarens bilförsäkring gäller dem själva. Blocket är Sveriges i särklass största sajt för begagnade bilar och olika bilmärken tillhör de vanligaste sökorden. Bara under 2013 gjordes hundratals miljoner sökningar i bilkategorin.
– Vi försöker hela tiden förbättra v?rt erbjudande för v?ra kunder och besökare. Bilar är v?r största och mest välbesökta kategori. Trygg-Hansas tv?-veckorsförsäkring ger ökad trygghet för privatpersoner oavsett om de är säljare eller köpare, säger Annette Karlberg, presschef p? Blocket.
Kör iväg försäkrad
Tv?-veckorsförsäkringen gäller automatiskt fr?n det att bilen köps under förutsättning att ägarbytet registreras hos Transportstyrelsen inom tio dagar. Under dessa tv? veckor f?r köparen erbjudande om en fortsättningsförsäkring. Denna anpassas utifr?n ?rsmodell, antal körda mil och om det finns vagnskade- eller nybilsgaranti kvar och inneh?ller ettutökat skydd för skador p? motor, elektronik och växell?da. En bil som är 2-8 ?r och som har g?tt max 10 000 mil ger full ersättning för denna typ av skador ? helt utan självrisk. Men försäkringen gäller även för bilar som har kört längre och är äldre. D? ersätts reparationskostnaden med ett maxbelopp utifr?n bilens ?lder och miltal. Försäkringen är begränsad till tre bilar per köpare och ?r och gäller ej bilar med ett marknadsvärde över 500 000 kr och de som är avsedda att användas i yrkesmässig trafik.
Undersökningen genomfördes under perioden 13-24 februari 2014 p? blocket.se. Sammanlagt hade undersökningen 687 svaranden som köpt eller s?lt minst en bil via Blocket, under de senaste tre ?ren.
För mer information, kontakta:

A to już wiesz?  FoU-ligan 2014: Vad f?r företagen att satsa mer p? FoU i Sverige?

Jonas Frid, ansvarig för motorförsäkringar, Trygg-HansaTelefon: 070 168 30 89. Mejl: [email protected]
Annette Karlberg, presschef, Blocket. Telefon: 076 130 73 00. Mejl: [email protected]
Trygg-Hansa har gjort skillnad i människors liv sedan 1828 och idag är vi ett av Sveriges största försäkringsbolag. Vi ger människor möjlighet att leva sina liv fullt ut och skapar trygga förutsättningar för företag att växa. Vi erbjuder mer än bara försäkringar. Genom att erbjuda v?ra kunder service som avlastar hjälper vi till b?de när olyckan är framme, men ocks? när inget har hänt. Trygg-Hansa finns där i v?tt och torrt.
Trygg-Hansa har runt 1700 medarbetare p? 30 orter i landet och vi ing?r sedan 2007 i internationella RSA – en av världens sex ledande försäkringskoncerner. Läs mer om Trygg-Hansa p? www.trygghansa.se, www.facebook.com/trygghansa eller www.linkedin.com/company/trygg-hansa

Bifogade filer
1000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy