SE

Möt Eisfelts – en surrealistisk cirkusfamilj i ny bok fr?n Bohusläns museums förlag.

2014-09-16 11:24 Västarvet Möt Eisfeldts - en surrealistisk familj som under 1800-talet byggde ett cirkusimperium i underh?llningsbranschen. Författarna Ann-Charlotte Nilsson Eisfeldt, Sonny Eisfeldt och Richard Magito Brun har gjort ett digert forskningsarbete för att ge upprättelse ?t en familj och samtidigt belysa resandefolkets främsta konstart - cirkusen.

Möt Eisfeldts – en surrealistisk familj som under 1800-talet byggde ett cirkusimperium i underh?llningsbranschen. Författarna Ann-Charlotte Nilsson Eisfeldt, Sonny Eisfeldt och Richard Magito Brun har gjort ett digert forskningsarbete för att ge upprättelse ?t en familj och samtidigt belysa resandefolkets främsta konstart – cirkusen.
Sedan 2008 har bokens författare Ann-Charlotte Nilsson Eisfeldt, Sonny Eisfeldt och Richard Magito Brun utforskat ett delvis bortglömt kulturarv. Det handlar om akrobat- och lindansartrupper som sedan början av 1800-talet varit verksamma i de nordiska länderna och som har starka band med resandefamiljer nere p? europeiska kontinenten. Författarna, själva av resandesläkt, har i sin forsknings- och litteraturöversikt konstaterat att detta är ett obeforskat omr?de. De har g?tt till primärmaterial i kyrkoarkiv, samtida annonser och artiklar i dagspressen, bouppteckningar, mantalslängder, inrikes passjournaler och andra myndighetshandlingar. De har samlat ett stort bildmaterial och gjort intervjuer med efterkommande till bokens huvudpersoner.

Eisfeldt ? en surrealistisk familj inleds med berättelsen om lindansaren och akrobaten Friedrich Eisfeldt, som p? 1830-talet tar sig fr?n bergslandet Harz i mellersta Tyskland till Danmark, och rätt snart till Sverige. I Danmark möter han den unga Concordia Kunigunda Kunst, född i Roskilde. Därmed begynner ett äventyr som för oss vidare genom sm? sömniga landsortsstäder och stora metropoler, i Sverige, Finland, Ryssland, Estland, Lettland och tillbaka till Tyskland. Resan sker genom länder, men ocks? genom generationer. Familjen växer och grenar ut sig. Den förenar sig med andra familjer som lever samtidigt b?de i och utanför det samhälle man vistas i. De främmande akrobaterna och resandefolket smälter samman i en kultur av tivoli och cirkus. I deras värld drar man sin sista suck lika gärna i Moskva, Stockholm eller Riga, som i Vetlanda eller Göteborg.
När författarna p?började sitt arbete fanns bara bleka och svaga minnen kvar av familjen Eisfeldts m?ngsidiga och vittförgrenade inflytande inom den nordiska underh?llningsbranschen. Visst fanns det n?got litet medvetande bland de nutida ättlingarna till pionjärparet Friedrich och Concordia om att det en g?ng funnits en stor cirkusverksamhet knuten till namnet Eisfeldt. Men det mesta hade fallit i glömska, eller levde bara kvar som vaga, konturlösa myter. Det var ocks? uppenbart att mycket av sanningen medvetet hade undanh?llits. En vind av skam hade svept genom tiden. Precis som med s? mycket annat av resandefolkets historia hade minnet av Eisfeldts cirkusimperium förlorat sin glans och förträngts. En hel generation hade vänt cirkusarvet ryggen. Nya former av underh?llning hade konkurrerat ut cirkusen. Artisterna ?tnjöt inte längre allmän beundran för sina konster, utan blev istället p? grund av sin ?osvenska? kultur m?ltavlor för rasistiska angrepp.
Cirkuskonsten är resandefolkets främsta konstform och viktigaste bidrag till det europeiska kulturlivet som helhet, jämbördigt med den romska musikens betydelse för Europas musikliv. P? senare ?r har ett nytt intresse för cirkus vuxit fram, exempel är reformrörelsen nycirkus och offentlig gymnasial cirkusutbildning. Vi befinner oss p? tröskeln till en tid d? de ?osvenska? kulturuttrycken börjar f? ta plats i v?r historia.
Möt författarna p? Bokmässan 25-28 september
Under Bokmässan i Göteborg finns möjlighet att träffa författarna under hela mässan i monter C05:42 där ni hittar Bohusläns museum och Bohusläns Hembygdsförbund. För möte med författarna – ta gärna kontakt med Viveka Overland (kontaktuppgifter nedan) för att boka tid.
P? lördag 27 september pratar författarna om boken kl. 11.30 p? scenen Another story i G-hallen (bredvid Molnet). Välkomna!
För fr?gor, bokningar under mässan och recensionsexemplar:
Viveka Overland, Bohusläns museum
Tfn: 0522-65 65 22
Mobil: 0705-349 775
E-post: [email protected]

Västarvet är Sveriges största förvaltning för natur- och kulturarv. Genom förebyggande och konsultativa insatser med fokus p? kulturmiljö, naturv?rd, arkeologi, konservering och slöjd bevarar vi natur- och kulturarvet – men bedriver ocks? ett framtidsinriktat utvecklingsarbete i hela Västra Götaland.

Västarvet driver verksamheten p? Bohusläns museum, Göteborgs Naturhistoriska museum, Lödöse museum, Forsviks Bruk, Slöjd & Byggnadsv?rd, Vänersborgs museum och Vitlycke museum. Läs mer om Västarvet p? www.vastarvet.se417100Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy