SE

Möller?s fr?n Axellus – bäst i Omega-3 test

Över 340 pedagoger samlas kring ökad läsförst?else i

Läsförst?elsen för elever i den svenska skolan har kraftigt försämrats enligt den senaste PISA rapporten fr?n Skolverket. Därför arrangerar MediaCenter vid Region Västerbotten, Länsbiblioteket i Västerbotten tillsammans med Skellefte? kommunen en temadag tisdag 28 januari i Skellefte? för alla som arbetar med elevers läsning i Västerbotten och Norrbottens län.

? Temadagen är tänkt att ge inspiration och forskningsbaserade tips och r?d till alla som arbetar med elevers läsning i syfte att öka elevers läsförst?else, säger Ann-Sofie Burman, MediaCenter vid Region Västerbotten, en av initiativtagarna till dagen.
Över 340 pedagoger, varav m?nga specialpedagoger och skolbibliotekarier, ett tiotal föreläsare samt sju olika utställare deltar med information och material inom omr?det läsförst?else.
Ur programmet:
Spr?ket, en demokratisk rättighet- Anne-Marie Körling, lärare och författare.
Skellefte? kommun om sitt arbete för ökad läsförst?else ? Brita Hjelm Brännström, specialpedagog/spr?kutvecklare och Cecilia K?mark, bibliotekarie.
E-böcker i skolan- Linda Björkman Swanberg, Minervaskolan.
Program för dagen finns här: http://mittmediacenter.se/kurs-konferens/event-registration/?issue=one&ee=9
Dagen kommer även att livestreamas p? www.regionvasterbotten.se/direkt
Tid: kl. 8.30-16.30 tisdag 28 januari 2014
Plats: Nordan?teatern, Skellefte?
För mer information:
Ann-Sofie Burman, MediaCenter, Region Västerbotten tel 070-516 57 47
Pressinformation:
Ingela Hjulfors Berg, kommunikatör Region Västerbotten, 070-231 93 22, [email protected]

Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Med landstinget och länets alla 15 kommuner och i nära samarbete med andra parter inom och utanför regionen skapas utvecklingskraft för att göra regionen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.
Pressbilder p? regionstyrelsens ordförande, vice ordförande samt regiondirektör hittar du här: http://regionvasterbotten.se/toppmeny/pressrum/pressbilder/0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy