SE

MMS: TV3 största kanalen under OS

Affärsresande vid mässan i Erfurt. FOTO: Guido Werner/Thüringer Tourismus GmbH

De första preliminära resultaten fr?n IPK International och World Travel Monitor (WTM) visar att Tyskland fortsatt innehar en ledande ställning som affärsresm?l. 2013 uppgick antalet affärsresande fr?n Europa till 12,7 miljoner, vilket motsvarar en ökning p? 1,6 procent jämfört med ?ret innan.

Affärsresor som omfattar mässbesök, möten, incentives, kongresser och evenemang (MICE) utgör hälften av affärs- och företagsresorna. Under 2013 utvecklade sig denna typ av affärsresor fr?n Europa till Tyskland positivt och antalet registrerade resor översteg 7 miljoner, vilket statistiskt motsvaras av 14,5 procent. Internationellt fortsätter Tyskland att vara mässlandet nummer ett och med en ökning p? 12,1 procent av kongressresorna stärkte landet 2013 sin ledande position som konferens- och kongressland inom MICE-segmentet ytterligare.
? Affärsresor är en betydande ekonomisk faktor inom den tyska turistnäringen. Tillväxttalen talar med en positiv ökning p? 14,5 procent bland affärsresorna ett tydligt spr?k och g?r att härleda till landets vetenskapliga och ekonomiska kompetens, förklarar Petra Hedorfer styrelseordförande i Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT).
­Matthias Schultze, vd för German Convention Bureau, som arbetar för Tyskland som mäss- och konferensdestination, tillägger:
? Med DZT har vi en stark partner vid v?r sida och kan med gemensamma marknadsspecifika koncept arbeta för att marknadsföra landet och bidra till att stärka Tysklands ställning som konferens- och kongressland än mer.

Om DZT, Tyska Turistbyr?ns huvudkontor
Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT) är Tysklands nationella turistr?d med huvudkontor i Frankfurt am Main. DZT representerar Tyskland som resm?l p? uppdrag av förbundsministeriet för ekonomi och energi (BMWi) och stöds av denna instans enligt ett beslut i den tyska förbundsdagen. DZT utvecklar och tillhandah?ller strategier och produkter för att ytterligare stärka den positiva bilden av tyska resm?l utomlands och främja turismen i Tyskland. DZT finns representerat i 30 länder över hela världen. Mer information finns p? v?rt presscentrum online.
Bifogade filer
0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Henrik Borelius   #Professor Gabrielle Meagher   #Thomas Breen   #USA