SE

Minskade kvoter för torskfisket men ökade kvoter för sillfisket i Östersjön

Minskade kvoter för torskfisket men ökade kvoter för sillfisket i Östersjön
2014-10-14 16:53 Havs- och vattenmyndigheten Vid r?dsmötet den 13 oktober fattade EU:s fiskeministrar beslut om kvoter för fisket i Östersjön för nästa ?r. Beslutet innebär minskade kvoter för b?de det östra och västra best?ndet av torsk, med 22 procent respektive 6,5 procent. Däremot ökas kvoten för Östersjöns samtliga sillbest?nd.

Vid r?dsmötet den 13 oktober fattade EU:s fiskeministrar beslut om kvoter för fisket i Östersjön för nästa ?r.
Beslutet innebär minskade kvoter för b?de det östra och västra best?ndet av torsk, med 22 procent respektive 6,5 procent. Däremot ökas kvoten för Östersjöns samtliga sillbest?nd.
I diskussionen har EU:s fiskeministrar utg?tt ifr?n biologisk r?dgivning fr?n det internationella havsforskningsinstitutet, ICES, och EU-kommissionens förslag om fiskemöjligheter. Förslaget fr?n ICES och kommissionen har även behandlats i Baltfish, det regionala samarbetsorganet mellan Östersjöstaterna.
Beslutet innebär minskade kvoter för b?de det östra och västra best?ndet av torsk, med 22 procent respektive 6,5 procent för 2015. För Östersjöns samtliga sillbest?nd beslutades istället om ökning av kvoten. För skarpsill sänks kvoten med 11 procent och laxkvoten sänks med 10 procent.
– Beslutet om kvot för det västra best?ndet av sill följer ICES r?dgivning. I övriga fall har man fr?ng?tt den biologiska r?dgivningen, exempelvis när det gäller torskbest?ndet i östra Östersjön, säger Johan St?l, utredare p? enheten för fiskereglering p? Havs- och vattenmyndigheten, HaV.
För sill i Bottenhavet och den centrala sillen väljer ministerr?det att sätta kvoten lägre än vad ICES föresl?r. Anledningen är att man vill minimera för stora svängningar av kvoten mellan ?r. För lax ökas kvoten jämfört med ICES förslag men jämfört med 2014 minskar laxkvoten med tio procent. .
– Vad gäller skarpsillen valde ministerr?det i ?r att följa den r?dgivning fr?n ICES som tar hänsyn till hur olika arter interagerar i ekosystemet. s? kallad flerartsförvaltning. Minskade uttag av exempelvis torsk kan i denna modell till?ta högre uttag av skarpsill än om man bedömer varje best?nd för sig. Detta förutsätter dock att även andra arter förvaltas enligt denna modell, vilket de ännu inte gör, säger Johan St?l.
För torsken i det östra best?ndet har ICES i ?r inte kunnat ge ett förslag p? kvot som är baserad p? en s? kallat analytisk bedömning utan gav därförför ett r?d enligt försiktighetsansatsen, baserat p? förra ?rets f?ngst minus 20 procent. Denna sänkning ans?g medlemsländerna vara alltför kraftig och den blev istället 22 procent.
– Det östra torskbest?ndet anses generellt vara i d?lig kondition och forskarna har bland annat haft sv?rt att ?ldersbestämma fisken, säger Johan St?l.
För torsken i det västra best?ndet ans?g ICES inte att förvaltningsplanen för torsk i Östersjön varit tillräcklig för att sänka fisketrycket och gav därför ett r?d i linje med MSY-m?let (maximal h?llbar avkastning) som innebar en sänkning av kvoten med 48 procent. Detta ans?g medlemsländerna vara en för stor sänkning och istället blev sänkningen 6,5 procent.
Ministerr?dets beslut innebär ocks? en oförändrad niv? p? fiskeansträngningen som anger antal dygn till havs för torskfisket, det vill säga 147 dagar för best?ndet i västra Östersjön och 146 dagar för östra best?ndet. De nya kvoterna gäller fr?n och med 2015.
Här kan du se tabell för samtliga kvoter för 2015 som är av betydelse för Sverige yrkesfiske

A to już wiesz?  God fart i lakseeksporten

Länk till ministerr?dets hemsida
Länk till regeringens pressmeddelande
Här kan du läsa mer om arbetet med kvoter (Totala till?tna f?ngstmängden, TAC)

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten
Kontaktperson Johan St?l, utredare, enheten för fiskereglering, tfn 010-698 63 89, mobil 076-538 60 89,e-post [email protected]

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna v?ra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.
Foto: Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten.
Bilden f?r användas för redaktionell ?terpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett ?r fr?n pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte till?ten. I anslutning till publicering skall namn p? upphovsman och källa anges. 0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy