SE

Mer utbildning om funktionsnedsättningar för rektorer och lärare

Handikappförbunden har fr?gat partierna hur de tänker agera framöver i fem fr?gor som är viktiga för människor med funktionsnedsättning. Fr?ga nummer 4 handlar om ökad utbildning om funktionsnedsättningar i rektors- och lärarutbildningen.
Fr?gan löd s? här:
Är ni beredda att i regeringsställning efter valet 2014, säkerställa en fördjupad kunskap om funktionsnedsättningar i rektors- och lärarutbildningen?
Samtliga partier svarar ja p? fr?gan.
– Det är glädjande att det r?der politisk enighet om att utbildningarna behöver förstärkas. Nu förutsätter vi att partierna kommer med konkreta förslag i fr?gan, säger Ingrid Burman, ordförande för Handikappförbunden.
Bland de elever som inte klarar m?len i skolan finns m?nga barn och unga med dolda eller synliga funktionsnedsättningar. Detta är ofta elever som med rätt stöd och bättre förutsättningar skulle kunna n? samma goda resultat i skolan som andra. Men resurserna för att ge stöd till elever som är i behov av särskilt stöd har minskat under m?nga ?r och ligger nu p? en alarmerande l?g niv?. Utöver detta finns brister i rektors- och lärarutbildningen när det gäller att ge kunskap om olika funktionsnedsättningar och hur skolans verksamhet kan behöva förändras för att alla elever ska kunna tillgodogöra sig kunskap och utveckla sina färdigheter.
– När skolan är tillgänglig och lärare och rektorer har kunskap om olika funktionsnedsättningar, sprids ocks? kunskapen till eleverna som bär med sig den in i sitt vuxna liv. Att satsa p? en tillgänglig skola är allts? en ren framtidsinvestering och ett steg mot ett s? kallat universellt utformat samhälle, där alla kan vistas och verka oavsett funktionsförm?ga, säger Ingrid Burman.
Samtliga fr?gor och svar finns p? http://www.hso.se/verksamhet/Valkampanjen/Infor-riksdagsvalet-2014/Fragor-till-partierna/
För ytterligare kommentarer, var god kontakta: Ingrid Burman, ordförande Handikappförbunden, telefon 070 ? 343 95 87.
För mer information om enkätundersökningen, var god kontakta: Lena Ridemar, Handikappförbunden, telefon 076-949 44 76

Handikappförbunden är en samarbetsorganisation för 37 svenska funktionshinderförbund, som tillsammans representerar cirka 400 000 människor. V?r uppgift är att politiskt p?verka samhället s? att det blir tillgängligt för alla.
Handikappförbundens intressepolitiska arbete grundar sig p? genomförandet av mänskliga rättigheter. Utg?ngspunkter är framför allt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och Barnkonventionen.
2246430Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Lilla Edet   #Niclas Sj   #SCB   #Stockholm Fax