SE

Mer än hälften av de som lever med stomi kan inte leva det liv de vill enligt en internationell undersökning

a8

En internationell undersökning gjord bland 700 personer som lever med stomi visar att 54 procent tycker att stomin st?r i vägen för det liv de vill leva. Den största anledningen är rädslan för att stomin ska läcka. En annan viktig anledning är att stomiprodukterna inte känns tillräckligt diskreta.
Under världskongressen för stomi, W, som h?lls i Göteborg 15-19 juni, lanserar det danska världsledande medicintekniska företaget Coloplast en ny innovativ stomiprodukt som ger användarna helt nya möjligheter.
Enligt undersökningen, som genomfördes av Coloplast, hämmas och begränsas mer än hälften av sin stomi och känner att den hindrar dem att leva det liv de vill leva. 75 procent av dessa anger rädsla för läckage som orsak, 39 procent anger att stomin och stomip?sen riskerar att märkas som orsak.
Undersökningen visar ocks? att 50 procent känner att de behöver dölja att de har en stomi eftersom de finner den oattraktiv och väldigt privat, och s? m?nga som 68 procent tycker att de sticker ut som personer p? grund av stomin. Slutligen anser 33 procent av personerna att stomip?sens material skulle kunna vara mer tilltalande.
P? Coloplast, som har över 50 ?rs erfarenhet av att utveckla och tillverka stomiprodukter, bekräftar vice vd för Ostomy Care, Anders Holm, behovet av nya innovativa produkter.
? V?ra innovations- och designteam har arbetat h?rt för att finna lösningar p? problemen och vi ser nu fram emot att p? W i Göteborg f? presentera en produkt som är speciellt designad för att passa varje kroppsform och som syns minimalt.
Han fortsätter:
? Människor vill inte sticka ut p? grund av sin stomi men dagens stomiprodukter b?de ser ut och känns som sjukv?rdsprodukter. Det har en effekt p? självbilden. Men varför skulle inte framtidens stomip?sar kunna se helt annorlunda ut än de som finns idag?
Grundundersökningen, CORE-studien, som informationen är hämtad fr?n genomfördes av Coloplast i juni 2012. CORE är en användarpanel med stomiopererade som svarar p? fr?gor online. 707 personer med stomi deltog i undersökningen. M?let var att ge insikt i de känslor som är förknippade med en stomi och i vilken utsträckning stomin förändrat slutanvändarnas liv. Undersökningen genomfördes i Tyskland, Storbritannien, Frankrike och USA.

För mer information kontakta:
Anna Wallin, Produktchef för stomiprodukter, Coloplast i Sverige, tfn: 0706-35 42 84,
e-post: [email protected] www.coloplast.se, www.coloplast.com

Coloplast utvecklar produkter och tjänster som gör livet enklare för människor med ett hälsotillst?nd som är mycket personligt (intim sjukv?rd). Genom ett nära samarbete med användarna utvecklas produktlösningar som motsvarar kundernas speciella behov. Coloplast arbetar inom affärsomr?dena stomi, urologi och kontinens samt s?r- och hudv?rd. Coloplast arbetar globalt och har över 8500 anställda. Det svenska kontoret ligger i Kungsbacka, strax söder om Göteborg.
Bifogade filer
0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy