SE

Mediers ansvar för inkludering diskuterades i Reykjavik

Vilken roll och ansvar har medierna egentligen för inkludering av personer med funktionsnedsättningar? Det var den centrala fr?gan som ställdes vid seminariet i Nordens hus i Reykjavik.
Under seminariet presenterades goda exempel och en paneldebatt arrangerades mellan personer fr?n funktionshindersrörelsen, media och politik.
Seminariet inleddes av socialminister och nordisk samarbetsminister Eygló Har?ardóttir och gästades av medlemmarna i Nordiska ministerr?dets R?d för nordiskt samarbete om funktionshinder.
Eygló Har?ardóttir betonade medias stora ansvar för v?r bild av människor och samhälle omkring oss:
– Vi m?ste ställa krav p? media som har ett stort ansvar eftersom att media p?verkar v?r syn p? verkligheten.
Fri?rik Sigur?sson, direktör för ?roskahjálp, berättade tv? succéhistorier. Den första var om ambassadörsprogrammet där man har valt ut deltagare som skulle representera sex artiklar i FN konventionen. Det andra var Me? okkar augum, ett TV-program som leds av personer med funktionsnedsättning. Dessa b?da projekt har varit viktiga för att ge personer med funktionsnedsättning röst i samhället.
Kristín Björnsdóttir, lektor p? Islands universitet, diskuterade den historiska bilden av personer med funkionsnedsättning i konst, litteratur och samhälle.
Hon sa att v?r bild av den idealiska människan har p?verkats av romarnas och grekernas ideologi och att v?r bild av funktionsnedsättning därför är en bild av svaghet.
Halldór Gu?mundsson, projektledare p? Välfärdsdepartementet, leder Réttindavaktin, Rättighetsvakten, ett nytt projekt med syfte att motarbeta fördomar och öka medvetenheten i samhället om allt som personer med funktionsnedsättning kan bidra med.
Mediarna fick kritik under paneldebatten för bristande kunskaper om funktionshindersomr?det:
– Det är viktigt att använda det spr?kbruk i samhället som personer med funktionsnedsättning använder om sig själva. Det spr?kbruket saknar de som arbetar inom media, var en av replikerna

Nordens Välfärdscenter, NVC, är en institution under Nordiska ministerr?det.
0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Regionchef Emma Tonnes