SE

Medieakademins Twitterbarometer 2014 lanserad i samarbete med Aitellu p? Meg 14

2014-03-07 14:04 Custice Veckans stora telekomanalys om RingUp tyder p? en telefonileverantör med mycket nöjda kunder. Den största utmaningen för framtiden blir att n? större företag med mer ekonomiskt utrymme som vill investera i mer avancerade lösningar.

Veckans stora telekomanalys om RingUp tyder p? en telefonileverantör med mycket nöjda kunder. Den största utmaningen för framtiden blir att n? större företag med mer ekonomiskt utrymme som vill investera i mer avancerade lösningar.
18 037 intervjuer inom telekom
Custice har kontinuerligt intervjuat 18 037 företag om deras telefonilösningar som sammaställts i databasen #fakta. Av 52 fr?geställningar har vi valt ut de som är mest intressanta att jämföra. Intervjuerna har skett över telefon med företagens beslutsfattare. Undersökningen är inte beställd. De telekomaktörer vi undersöker är Telia, Tele2, Telenor, TDC, Ringup, StjärnaFyrkant, Dialect och GEAB Phonehouse.
ett personligt företag
RingUp är en telefonileverantör som fokuserar p? att vara ?ett personligt företag? som finns tillgängliga lokalt nära sina kunder.
kundernas nöjdhet med RingUp
Kundnöjdhet är i längden den viktigaste variabeln för telefonileverantörer. Nöjda kunder är trogna och starka kunder som etablerar ett starkt samarbete och ger grundförutsättningar för leverantören att växa.
Custice mäter tv? typer av nöjdhet; nöjdhet med sin leverantör av telefoniutrustning samt nöjdhet med sina telefonifunktioner. Telefonileverantörer har olika lösningar för sina kunder. Vissa har egna växelsystem, medan andra använder operatörens lösningar.
Vi har jämfört medelbetyg med konkurrensindex för att f? fram tydliga skillnader mellan RingUp och dess konkurrenter. Konkurrensindex räknas ut genom att sl? ihop övriga leverantörer som kommer ing? i denna undersökning och dela med RingUps medelbetyg.
I kategorin ?telefonileverantör? ing?r fr?gor om nöjdhet med kompetens, pris, service, tillgänglighet och relation. I kategorin ?telefonifunktion? ing?r hänvisningsmeddelanden, kostnad, samtalsstatistik och vidarekoppling. Beslutsfattare p? företag ger betyg mellan 1 (mycket d?ligt) och 5 (mycket bra).
RingUp medelbetygKonkurrensindex
telefonileverantör3,782101,72
telefonifunktion3,946101,44

tabell 1. Medelbetyg av nöjdhetsgrad med leverantör och funktion.
Kundernas nöjdhet med RingUp som telefonileverantör är mycket högre än konkurrensindex, vilket tyder p? nöjda kunder. Även nöjdhetsgraden med telefonifunktion är högre än konkurrensindex. Särskilt nöjda är kunderna med kompetens, relation och service. Ett litet varningstecken för kategorin ?nöjdhet med pris? som inte ligger p? samma konkurrenskraftiga niv?er.
kundernas ekonomiska förutsättningar
Beslutsfattares egna uppfattningar om företagets ekonomiska förutsättningar är ofta en indikation om hur villiga en kund är att lägga pengar p? en tjänst eller produkt.
Custice har fr?gat RingUps företagskunder om deras ekonomiska situation, expansionskraft och investeringsvilja. Beslutsfattaren p? företaget har satt ett betyg mellan 1 och 5 där 1 är mycket d?ligt och 5 är mycket bra.
RingUp medelbetygKonkurrensindex
Ekonomisk situation3,79398,75
expansionskraft3,36497,54
investeringsvilja3,35098,38

tabell 2. Medelbetyg av ekonomisk situation, expansionskraft och investeringsvilja.
RingUps kunder ligger under konkurrensindex i samtliga ekonomiska variabler. Det tyder p? företagskunder som är försiktiga i sina investeringar och som inte har möjlighet att välja för dyra och avancerade lösningar. Det kan ocks? bero p? att RingUp har m?nga mindre företag som kunder. Medelanställda per arbetsplats är 33 och median 20 per arbetsplats för RingUps kunder.
pris enda orosfaktorn som p?verkar leverantörsbyte
Den yttersta typen av missnöje manifesterar sig av en tanke hos beslutsfattaren att byta ut sin leverantör av telefonilösning. Detta kan innefatta b?de operatören och leverantören beroende p? hur lösningen ser ut.
Vi har fr?gat RingUps kunder om vilken leverantör som löper störst risk att bytas ut.
RingUp medelbetygKonkurrensindex
Byta ut operatör17,04 %113,45
Byta ut teleleverantör7,41 %112,10

tabell 3. Antal kunder i procent där operatören eller teleleverantören riskerar att bytas ut.
7,41 procent av RingUps kunder uppger att teleleverantören är det som löper störst risk att bytas ut. Det är högre än konkurrensindex. En möjlig förklaring är kunderna tittar mycket p? priset och vill pressa detta s? mycket som möjligt. Det enda RingUps kunder inte är nöjda med, är just priset.
Byte av operatör är ingenting RingUp behöver bekymra sig över eftersom de erbjuder lösningar fr?n alla stora operatörer.
önskar inga större förbättringar
Avslutningsvis har vi tittat p? RingUps kunders attityder om nuvarande problem, vad som kan förbättras samt framtida investeringar.
De tre främsta förbättringarna RingUps kunder önskar (utöver pris) är service (5,68 %), tillgänglighet (4,80 %) och utbud (3,49 %). Det är l?ga siffror, vilket ?terigen tyder p? nöjda kunder.
De tre främsta problemen RingUps kunder upplever är telefonförsäljare (10,60 %), täckning (10,60 %) och kostnader (8,76 %).
De tre främsta investeringarna som RingUps kunder planerar är mobilteleväxel, televäxel och göra personalen mer mobil.
sammanfattning
Custice har genomfört en stor undersökning om telekomaktören RingUp och deras kunder.
RingUp ligger över konkurrensindex när det gäller företagskundernas nöjdhet med telefonileverantör och telefonifunktion. Överlag är kunderna mycket nöjda med speciellt kompetens, relation och service.
RingUps kunder har sämre ekonomisk situation, expansionskraft och investeringsvilja än konkurrensindex, vilket kan bero p? stor del mindre företag som kunder.
7,41 % av RingUps kunder upplever att det är störst risk att RingUp blir utbytt, vilket är högre än konkurrensindex. Kan bero p? att kunderna tittar efter möjligheter att pressa priserna.
RingUps kunder planerar framförallt att investera i mobilteleväxlar, televäxlar och att göra personalen mer mobil.
RingUps förbättringsomr?de är service, tillgänglighet och utbud.
RingUps kunders största problem är telefonförsäljare, täckning och kostnader.
stor analys om Phonehouse nästa vecka
Nästa vecka tittar vi p? Phonehouse.

Custice är en analysleverantör som hjälper sina kunder med att hitta rakare vägar till ökad lönsamhet genom statistisk mjukvara och undersökningar. V?r tjänst #fakta riktar sig till branscherna dokumenthantering, säkerhet, inredning, vending, telekom, it och fastighet. Databasen #fakta inneh?ller över 138.000 företag, med djuplodande intervjuer. Tjänsten erbjuds som säljstöd för att exempelvis hitta nya kunder, analysera sin position och bedöma kundnöjdhet.
Besök v?r hemsida för mer information: http://www.custice.se

Bifogade filer
0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy