SE

Medborgarinflytande direkt fr?n soffan

1 200 väsbybor kan just nu vara med och p?verka kommunens utveckling. Genom att delta i den ?rliga medborgarundersökning f?r inv?narna tala om vad de tycker om Upplands Väsby
kommun.
– Vi vill erbjuda alla väsbybor en s? bra kommun som möjligt och därför behöver vi f? in alla synpunkter och ?sikter om kommunen s? att vi kan bli bättre, säger Elisabeth Dahlqvist statistiker Upplands Väsby kommun.
1200 väsbybor har slumpmässigt valts ut för att medverka i Statistiska centralbyr?ns (SCB) medborgarundersökning. Undersökningen har skickats hem till de utvalda personerna.
När svaren fr?n medborgarundersökningen har kommit in till Statistiska centralbyr?n, analyserar de vad de svarande i Väsby tycker om olika saker i kommunen. Man sl?r ihop fr?gor och kallar det för ?Nöjd-Region-Index?, ?Nöjd-Inflytande-Index? och ?Nöjd-Medborgar-Index?. Värdena fr?n dessa används sedan i kommunens fler?rsbudget. Det innebär att man har ambitionen att förbättra och satsa p? de omr?den där det har rapporterats missnöje i medborgarundersökningen. P? s? sätt f?r resultaten fr?n medborgarundersökningen en viktig roll i kommunens förbättringsarbete och ger medborgare möjligheten att göra sin röst hörd.
? Om du har f?tt undersökningen hem till din brevl?da se till att svara p? den d? det är viktigt att vi f?r in m?nga svar, detta är demokrati rakt in i hemmen, avslutar Elisabeth Dahlqvist.
Kontaktinformation:
Elisabeth Dahlqvist, statistiker Upplands Väsby kommun, 073-910 47 02
Linda Corsvall, chef Informationsenheten, 073-910 40 29

Upplands Väsby kommun bildades 1952 genom en sammanslagning av tre mindre socknar och har idag över 42 000 inv?nare. Kommunen, som har ett strategiskt läge vid E4:an mellan Stockholm och Uppsala, med 7 minuter till Arlanda, genomg?r sedan n?gra ?r tillbaka en omfattande utveckling med kraftfulla satsningar p? nya bostäder, kommunalt finansierad service och p? att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Idag sker en stark inflyttning och Upplands Väsby växte 2011 mer än man gjort p? 25 ?r. Hela kommunen är certifierad enligt ISO14001 och uts?gs 2011 till Sveriges IT-kommun och 2013 till Sveriges miljöbästa kommun.

www.upplandsvasby.se www.vasbystad.se0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Maud Larsen   #Pia Ahnlund   #Pia Berglund   #Sveriges Redaref