SE

Maten avgör svenskarnas semester

Custice har under 2007 ? 2013 undersökt företags ekonomiska situation, investeringsvilja och expansionskraft. ?rets trendanalys tyder p? nedg?ngar i ekonomisk situation och expansionskraft, medan investeringsvilja ligger p? samma niv?er som 2012.

Custice intervjuar kontinuerligt företag om deras ekonomiska situation, investeringsvilja och expansionskraft. Fr?n 2007 till och med 2013 har 38 000 beslutsfattare intervjuats. Vi har sammanställt dessa svar för att göra en ?rlig jämförelse av svenska företags ekonomi. Beslutsfattarna har f?tt sätta betyg fr?n 1 till 5 där 1 är mycket d?ligt och 5 är mycket bra.

Att fr?ga beslutsfattarna själva ger oftast en bättre bild av ekonomin än att analysera nyckeltal som kan p?verkas kraftigt av tillfälliga situationer p? företaget.

resultat Tabell 1. Medelbetyg 2007 t.o.m. 2013.

2009 var ett tungt ?r i svensk ekonomi. Företagen ?terhämtade sig dock snabbt och noterade högsta medelbetygen i v?ra mätningar ?r 2010. Sedan dess verkar svenska företags ekonomi l?ngsamt haft en l?ngsam negativ trend och börjar närma sig 2009s bottennoteringar.

Ett trendbrott förra ?ret var att investeringsviljan i svenska företag verkar vara kvar p? samma niv? som 2012, medan ekonomisk situation och expansionskraft sjunkit.

2014 blir ett nyckel?r för att se om trenden fortsätter ner mot, och kanske till och med under, 2009s bottennoteringar.
Custice är en analysleverantör som hjälper sina kunder med att hitta rakare vägar till ökad lönsamhet genom statistisk mjukvara och undersökningar. V?r tjänst #fakta riktar sig till branscherna dokumenthantering, säkerhet, inredning, vending, telekom, it och fastighet. Databasen #fakta inneh?ller över 138.000 företag, med djuplodande intervjuer. Tjänsten erbjuds som säljstöd för att exempelvis hitta nya kunder, analysera sin position och bedöma kundnöjdhet.
Besök v?r hemsida för mer information: http://www.custice.se

Bifogade filer
0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Ipsos Observer Datainsamling   #Ipsos Public Affairs   #Om Ipsos Ipsos   #Paris