SE

Männens medellivslängd ökar snabbare än kvinnornas

2014-07-09 09:31 Äldrecentrum Under de senaste trettio ?ren har skillnaden mellan mäns och kvinnors genomsnittliga livslängd efter 65 ?r minskat med ett ?r. Männens medellivslängd ökar snabbare än kvinnornas. I dag g?r fortfarande tre män p? en kvinna över 85, men den proportionen h?ller p? att minska. Männen i Sverige blir allt äldre.

I dag g?r fortfarande tre män p? en kvinna över 85.
Men den proportionen h?ller p? att minska.
Männen i Sverige blir allt äldre.
Under de senaste trettio ?ren har skillnaden mellan mäns och kvinnors genomsnittliga livslängd efter 65 ?r minskat med ett ?r.
– Det är p?tagligt att andelen män bland de allra äldsta har ökat kraftigt. Andelen kvinnor i de äldre ?ldrarna är fortfarande fler, men trenden är att männens dödlighet sjunker mer än kvinnornas, säger Äldrecentrums docent och forskningsledare M?rten Lagergren som löpande genomför demografiska studier och följer behov och insatser för de äldre p? stadsdelen Kungsholmen.
I den senaste rapporten har han studerat m?lgruppen äldre som f?r äldreomsorg.
– Som det s?g ut förr dog männen och änkan levde kvar, men nu lever männen längre, men de är ocks? skröpligare. M?nga av dem bor kvar i sitt ordinarie boende längre. Har de d? en sambo ökar även andelen samboende i de högre ?ldrarna, säger M?rten Lagergren.
Med de stigande ?ldrarna ökar även behoven av äldreomsorg. Under de senaste sju ?ren har andelen av män som f?r äldreomsorg ökat fr?n 21 procent till 28 procent. Studien visar även att cirka tv? tredjedelar av de äldre samboende f?r hjälp av sin friskare make eller maka. Genom att fler bor kvar i sina ordinarie boenden ökar ocks? behovet av hjälp fr?n anhöriga, men trots det ökade behovet av hjälp har de informella insatserna fr?n övriga anhöriga (barn eller nära släktingar) inte ökat.
– Andelen som f?r insatser fr?n anhöriga har snarare minskat fr?n 38 procent till 30 procent i ordinärt boende, säger M?rten och berättar att informella insatser kan handla om allt fr?n hjälp med att praktiskt betala räkningar över internet eller att hjälpa till med städning och matlagning.
Han betonar att studien endast belyser insatser och inte ett allmänt engagemang.
– Vi mäter bara de konkreta insatserna och inte det allmänna engagemanget. Pressen och oron bland de anhöriga kan ha ökat. Det kan vara oro över att den äldre ska ge sig ut under natten eller skada sig. Men de faktorerna har vi inte studerat i denna undersökning.
S? här m?nga ?r har du kvar att leva
Är du kvinna och över 65 ?r har du generellt sett 21,1 ?r kvar att leva. Detta är en ökning 3,1 ?r sedan 1980.
Är du man över 65 ?r har du generellt sett 18,3 ?r kvar att leva. Detta är en ökning 4,0 ?r sedan 1980.
2006 gick 3,4 kvinnor över 85 ?r p? en man. I dag har siffran minskat till 2,9 kvinnor per man.
Fakta/Bakgrund:
Resultatet är hämtat fr?n ur M?rten Lagergrens senaste rapport V?rdbehov och insatser för de äldre i stadsdelen Kungsholmen 2006-2013. Rapporten är en redovisning av slutsatser som gäller utvecklingen av äldreomsorgen i stadsdelen Kungsholmen och är främst riktad till äldreomsorgsansvariga och intresserade medborgare p? Kungsholmen och Essingeöarna.
Underökningen baseras p? studier av cirka 1700 personer över 65, med behov av äldreomsorg, boende p? Kungsholmen eller Essingeöarna.
Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är ett forsknings- och utvecklingscentrum. Uppdraget är att bidra med kunskap som äldre personers hälsa, v?rd och omsorg.0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy