SE

M?nga ungdomar p? Södermalm m?r bra

2014-09-23 14:36 Stockholms stad

De flesta unga p? Södermalm är trygga, tycker att det är härligt att leva och trivs bra i skolan. Det är färre unga som röker eller dricker alkohol än tidigare, och de allra flesta har inte testat narkotika. Det visar resultatet av Stockholmsenkäten för 2014.
? Utvecklingen är positiv inom flera omr?den, säger Monica Ahlqvist, preventionssamordnare p? Södermalms stadsdelsförvaltning. Tobaksbruket har minskat över tid, vilket är glädjande. Trenden att färre unga röker är viktig av flera anledningar. Dels för att rökning är skadligt i sig, dels d? vi ser en koppling mellan tobaksrökning och cannabis. De allra flesta som röker cannabis har först rökt tobak.
? Stockholmsenkäten visar att allt fler unga helt väljer att avst? fr?n alkohol. Den visar ocks? att färre storkonsumerar och att föräldrar är mer restriktiva och inte bjuder sina ungdomar p? alkohol.
? Det förbyggande arbetet är viktigt. Därför fortsätter vi med kampanjer, aktiviteter och utbildningar för och med ungdomar, föräldrar och stadens medarbetare.
Om Stockholmsenkäten
Undersökningen görs vartannat ?r och visar trender över tid. Enkäten besvaras av elever i ?rskurs nio i grundskolan och ?rskurs tv? i gymnasiet.
Ladda ner Stockholmsenkäten
Kontaktpersoner
Monica Ahlqvist, preventionssamordnare
tfn 076-12 12 211
[email protected]
Elisabeth Sandell, kommunikationsstrateg
tfn 076-12 12 040
[email protected]
Följ oss p? Twitter: https://twitter.com/sodermalmssdf

0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy