SE

M?nga tycker att valdebatten är mer intressant än vanligt

En nyligen genomförd undersökning av CMA Research visar att fyra av tio svenskar tycker att valdebatten är mer intressant än tidigare val. 17 procent tycker att den är mindre intressant och övriga tycker inte att det är n?gon skillnad. Det är framförallt unga, boende i storstad och l?ginkomsttagare som tycker att valdebatten är intressantare i ?r. En större andel män än kvinnor tycker att debatten är mer ointressant än tidigare.

58 procent av unga väljare under 30 ?r anser att valdebatten är intressantare än tidigare val.
62 procent av l?ginkomsttagare (med hush?llsinkomst under 100 000 kr per ?r) anser att debatten är mer intressant i ?r.
47 procent av dem som bor i de tre storstäderna tycker att debatten är intressantare än vanligt, jämfört med 37 procent av dem som bor p? landsbygden.
24 procent av männen tycker att valdebatten är mindre intressant än tidigare val, jämfört med endast 10 procent av kvinnorna.
Undersökningen genomfördes under perioden 3-10 september med 1 035 personer 18-75 ?r i CMAs webbpanel. CMA-panelen best?r av ca 23 000 aktiva medlemmar och vi rekryterar löpande nya deltagare bland allmänheten i Sverige. Rekryteringen görs slumpmässigt via telefonintervjuer och panelen har en god demografisk fördelning.

CMA Research är ett oberoende undersökningsföretag med akademisk bakgrund. V?ra uppdragsgivare är företag och organisationer som vill utveckla sina medarbetare, kunder och sin marknad.0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Lisbeth Staaf Igelstr   #PRO