SE

Malmö i topp i storstadsjämförelse

De mest gynnsamma förutsättningarna för att bedriva fastighetsföretag finns i Malmö visar den undersökning som jämför fastighetsföretagarklimatet i Sveriges tre största städer. Men trenden är negativ i b?de Stockholm, Göteborg och Malmö.

För tredje g?ngen har Fastighetsägarna l?tit Demoskop genomföra en undersökning om hur fastighetsföretagen upplever att det är att driva sin verksamhet i Sveriges tre största städer. Det är även tredje g?ngen som Malmö hamnar i topp i storstadsjämförelsen. Undersökningen granskar bland annat hur fastighetsföretagare ser p? samarbetet med kommunen, hur förutsättningar för lönsamhet ser ut, samt hur man upplever service, avgifter och handläggningstider.
Den generella trenden för de tre städerna är att index sjunker. När mätningarna startade ?r 2009 var storstadsindex 100. Vid den senaste mätningen har det sjunkit till 89.

? Ett bra fastighetsföretagarklimat gynnar kommunen p? olika sätt, inte minst tillväxten. Fastighetsföretagen är en viktig tillväxtmotor för b?de nybyggnation, utveckling av stadskärnan, utbyggd infrastruktur och företagsetableringar p? orten. Därför är det viktigt att politiker och tjänstemän uppmärksammar den nedg?ende trenden, säger Göran Höckert, näringspolitisk chef, Fastighetsägarna Syd.
En majoritet av de tillfr?gade anser att det är en god investering att köpa fastigheter i storstäderna. Men mest nöjda är fastighetsföretagen med de allmänna kommunikationerna. Generellt f?r dock politikerna underkänt i undersökningen, oavsett vilken partifärg som styr kommunen. I Stockholm och Göteborg är missnöjet störst, där är bara 21 procent respektive 22 procent mycket eller ganska nöjda med kontakterna med politikerna. I Malmö är motsvarande siffra 27.
? Med tanke p? den akuta bristen p? bostäder i Sveriges storstäder är de l?ga värdena i plan-, bygg- och handläggningsfr?gor alarmerande. Det är allvarligt eftersom det är just dessa fr?gor som ofta är avgörande för nyinvesteringar i bostäder och lokaler. I b?de Stockholm och Göteborg anser knappt en tredjedel av fastighetsföretagen att kommunens hantering av plan- och byggärenden fungerar smidigt. Motsvarande andel i Malmö är hälften, och här g?r trenden upp?t sedan föreg?ende ?r, säger Göran Höckert.

I tio av tolv fr?gor som fastighetsföretagen har f?tt svara p? är tong?ngarna mest positiva i Malmö. I Göteborg är man mindre positiv och har näst högst värde i sju av tolv fr?gor. Stockholm f?r sämst betyg i ?tta av tolv fr?gor.

Fastighetsägarna är en rikstäckande branschorganisation som representerar cirka 17 000 fastighetsföretag. Organisationen best?r av fyra regioner varav Fastighetsägarna Syd har drygt 2 300 fastighetsföretag inom Sk?ne, Blekinge och Kronobergs län.
0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Gudrun Schyman Nu   #Sundbyberg Solna