SE

Mälartinget 2014 i Örebro: Hur skapar vi en mer h?llbar storstadsregion?

I morgon anländer ca 250 ledande politiker och företrädare fr?n Stockholm-Mälarregionen till Örebro för att diskutera h?llbar mobilitet och utveckla samarbetet inom storstadsregionen.
Under tv? dagar i maj träffas politiker fr?n 56 kommuner och fem landsting p? ?rets Mälarting i Örebro. Mälartinget är Mälardalsr?dets främsta mötesplats för storregional samverkan.
I ?r möts man i Örebro 22-23 maj kring h?llbar mobilitet med fr?gor som: vilken är regionens roll i omställningen till en mer h?llbar samhällsutveckling? Programmet lyfter ocks? aktuella satsningar p? kollektivtrafik, cykling och förnybara bränslen.
Programmet lyfter ocks? aktuella satsningar p? kollektivtrafik, cykling och förnybara bränslen.
? Stockholm-Mälarregionen fortsätter att växa och med det även behovet av ökad rörlighet, innovation, och tillväxt. Att diskutera h?llbar mobilitet känns därför högaktuellt, säger Christer G Wennerholm (M) ordförande Mäladalsr?det.
? P? Mälartinget hoppas jag kunna ha m?nga samtal som stärker v?rt viktiga storregionala samarbete och f? inspiration och insikter om hur vi tillsammans kan fortsätta att utvecklas till en mer h?llbar storstadsregion, säger Christer G Wennerholm (M), ordförande Mäladalsr?det.
Representanter för politik, näringsliv, akademi och civilsamhället möts i workshops och seminarier. Mälartinget 2014 arrangeras av Mälardalsr?det tillsammans med Örebro kommun, Örebro läns landsting och Regionförbundet Örebro.
Syftet är att deltagarna, som kommer fr?n hela Mälarregionen, ska inspireras, inhämta kunskap, diskutera och ta med sig idéer hem om vad de själva kan göra kring ?rets ämne.
? Vi är stolta över det arbete vi gör i kommunen för ett mer h?llbart samhälle. Vi var först i landet med s? kallade cykelmotorvägar där cyklister kan ta sig fram tryggt och snabbt, säger Lena Baastad (S) kommunstyrelsens ordförande i Örebro.
? V?r gemensamma utmaning i Stockholm-Mälarregionen är att ta sikte p? framtiden och arbeta strategiskt och l?ngsiktigt med en vision med tydligt fokus p? h?llbar utveckling och h?llbar mobilitet, säger Marie-Louise Forsberg- Fransson (S), Landstingsstyrelsens ordförande i Örebro län samt vice ordförande Mälardalsr?det.
? Vi arbetar m?lmedvetet med att främja klimateffektiva godstransporter och underlätta för transportköpare och transportutförare att utveckla grönare logistiktjänster, säger Irén Lejegren, ordförande för regionstyrelsen (S).
Kontakt vid fr?gor om Mälartinget, intervjuförfr?gningar, mm:
Paloma Blanco, Kommunikatör Mälardalsr?det, 070 394 76 19, [email protected]
Kontakt vid fr?gor om Mälartingets inneh?ll och Mälardalsr?dets arbete med infrastruktur och transportfr?gor:
Maria Nimvik Stern, processledare ?En bättre sits? samt projektledare Mälartinget: 070 548 13 02, [email protected]
Mälartingets program finns p? www.malardalsradet.se/malartinget

Mälardalsr?det är en samverkansorganisation för 56 kommuner och fem landsting i Stockholm-Mälarregionen. Vi stärker regionens internationella konkurrens- och attraktionskraft genom att driva processer inom infrastruktur och transporter, kunskaps- och kompetensförsörjning och internationell benchmarking. Mälardalsr?det är en dynamisk mötesplats för politik, näringsliv och akademi i Stockholm-Mälarregionen.
0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy