SE

“Makten över skolan m?ste ligga närmare de som berörs”

2014-02-10 13:48 Hyresgästföreningen Aros-Gävle Köpings Bostads AB:s hyresgäster f?r fr?n och med 1 mars en hyreshöjning p? i genomsnitt 2,1%. Det är resultatet efter förhandlingarna mellan KBAB och Hyresgästföreningen. Den största anledningen till hyreshöjningen är kostnadsökningar för taxor och avgifter samt satsningar p? underh?ll.

Köpings Bostads AB:s hyresgäster f?r fr?n och med 1 mars en hyreshöjning p? i genomsnitt 2,1%. Det är resultatet efter förhandlingarna mellan KBAB och Hyresgästföreningen. Genom att Hyresgästföreningen förhandlat ner KBAB:s ursprungliga yrkande p? 3,4 % har vi sparat över 1,7 miljoner för hyresgästerna.

Den största anledningen till hyreshöjningen är kostnadsökningar för taxor och avgifter samt satsningar p? underh?ll. Jämför man med resten av landet har Köping förh?llandevis l?ga kommunala taxor, men en del avgifter har höjts markant de senaste ?ren.

– Det f?r direkt effekt p? hyran, men är sv?rt att göra n?got ?t i förhandlingen. Därför fortsätter vi nu v?rt arbete med att p?verka politiker och andra beslutsfattare, säger Linn Wegemo, förhandlingsledare p? Hyresgästföreningen.
Hyresgästföreningen i Köping beskriver i sitt lokala bostadspolitiska program sambandet mellan kommunens taxor och avgifter och hyreshöjningarna:

“Hyresgästernas boendekostnad p?verkas i hög grad av kommunens taxor och avgifter. Genom att h?lla dessa l?ga kan kommunen bidra till ett billigare och mer attraktivt boende i Köping. […] För att undvika höga stora hyreshöjningar bör Köpings kommun avst? fr?n att höja kommunala taxor och avgifter.”

För mer information kontakta:
Linn Wegemo, förhandlingsledare Hyresgästföreningen Aros-Gävle, 021-15 39 07
Fakta om kommunala taxor och avgifter: http://www.nilsholgersson.nu

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hush?ll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. V?rt m?l är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vi finns representerade i cirka 3 000 bostadsomr?den. Det finns drygt 11 000 förtroendevalda som har valt att arbeta aktivt för Hyresgästföreningen.2000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy