SE

Magisterutbildningen i pedagogik vid Högskolan i Skövde har hög kvalitet

a8

Universitetskanslerämbetet meddelade idag att magisterutbildningen i pedagogik vid Högskolan i Skövde f?r omdömet ?hög kvalitet?.
UK-ämbetet offentliggjorde idag resultaten fr?n den rikstäckande utvärdering som granskat totalt 57 utbildningar i pedagogik, didaktik och utbildningsvetenskap i Sverige. Högskolan i Skövdes magisterutbildning i pedagogik har granskats och f?r omdömet ?hög kvalitet? av Universitetskanslerämbetet.
? Utvärderingsresultaten bekräftar att vi fortsätter att erbjuda en högkvalitativ pedagogikutbildning till v?ra studenter, vilket naturligtvis känns roligt, säger Sigbritt Karlsson, rektor vid Högskolan i Skövde.
Magisterutbildningen i pedagogik vid Högskolan i Skövde fick omdömet Mycket hög kvalitet när det gäller metodkunskap.
? En anledning till att vi f?r höga omdömen är för att det finns en tydlig utbildningsdesign av hela utbildningen och att det finns en tydlig relation mellan nationella m?l, lokala m?l och den undervisning som sker. En styrka som lyfts fram av UKÄ är den tydliga relationen mellan utbildningen och yrkeslivet genom att utbildningen bland annat bidrar till pedagogisk utveckling i de verksamheter där studenterna är aktiva, säger Erik Andersson, lektor i pedagogik vid Högskolan i Skövde.
Kvalitetsutvärdering av högskoleutbildning
2012 infördes ett nytt kvalitetsutvärderingssystem i Sverige, som bedömer all högskoleutbildning. Idag meddelas bedömningar av totalt 57 utbildningar i pedagogik, didaktik och utbildningsvetenskap i Sverige. Läs mer p? www.uk-ambetet.se
Magisterutbildningen i pedagogik vid Högskolan i Skövde
Vid Högskolan i Skövde erbjuds magisterutbildning i pedagogik, 60 hp, ett program som riktar sig till studenter som vill ha en utbildning p? avancerad niv? med inriktning mot pedagogiskt yrkeskunnande för att sedan kunna arbeta med antingen barn, unga eller vuxna i skilda pedagogiska sammanhang s?som fritidsliv och arbetsliv. I dagsläget är 25 studenter registrerade p? magisterutbildningen i pedagogik vid Högskolan i Skövde, rekryterade fr?n olika delar av Sverige.
Nästa tillfälle att söka till magisterprogrammet inför hösten 2015 är under ansökningsperioden som sträcker sig mellan den 15 mars och 15 april 2015.
För mer information, kontakta:
Sigbritt Karlsson, rektor vid Högskolan i Skövde, Tfn 0500-44 81 43
Erik Andersson, lektor i pedagogik vid Högskolan i Skövde, Tfn 0500-44 82 55

A to już wiesz?  Ny lägesrapport om Kultursverige

Högskolan i Skövde är en liten och modern högskola med högaktuella utbildningar och samhällsnyttig forskning. Vi utg?r fr?n verkligheten i dagens behov och morgondagens utmaningar. V?ra studenter f?r förutsättningarna för att lyckas med sina studier och m?l genom att vi gärna tänker nytt, är öppna för strategiska samarbeten med omvärlden och tar väl hand om v?ra studenter.4000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy