SE

Lyckat samverkansprojekt mellan länets trafikaktörer

a8

Under 2013 hade ca en miljon individer i ?ldern 17-84 ?r s? pass allvarliga problem med antingen alkohol, narkotika, narkotikaklassade läkemedel eller tobak att de var beroende eller hade ett missbruk enligt vedertagna kriterier. Ännu fler p?verkas negativt av närst?endes bruk. Att närst?ende dricker för mycket alkohol har negativa konsekvenser för över en miljon vuxna. Det visar en rapport som presenteras idag där närmare 16 000 svenskar har intervjuats om negativa konsekvenser av eget och andras bruk av alkohol, narkotika, läkemedel och tobak.
Enligt undersökningen bedöms 13,2* procent av den svenska befolkningen (2013) ha s? pass allvarliga problem med alkohol, narkotika, läkemedel eller tobak att de uppfyller kriterierna för missbruk eller beroende. Det motsvarar ca en miljon personer i ?ldern 17-84 ?r. Ser man till enbart beroendeproblematik (t.ex. starkt sug och kontrollförlust) st?r tobak för högsta andelen (män 10,7%, kvinnor 5,1%) följt av alkohol (män 5,5%, kvinnor 3,0%), narkotika (män 0,8%*, kvinnor 0,4%*) och sist läkemedel (män 0,6%, kvinnor 0,5%). Adderas missbruksproblematik som inkluderar upprepade negativa konsekvenser av bruket blir siffrorna n?got högre för alkohol, läkemedel och narkotika, men inte s? att rangordningen ändras.
*Siffrorna reviderade 2014-02-17

Konsekvenser för andra
Undersökningen visar att bruket av dessa substanser har stora konsekvenser för närst?ende men ocks? för helt obekanta.
– En viktig del i den här undersökningen har varit att ta reda p? hur omfattande de negativa konsekvenserna för andra än brukaren är. Att exempelvis 15 procent av respondenterna har p?verkats negativt av en närst?endes drickande och s? mycket som närmare 30 procent av de unga kvinnorna i undersökningen uppger att de blivit besvärade eller antastade av en berusad person p? offentlig plats visar att användning av alkohol liksom av narkotika, narkotikaklassade läkemedel och tobak inte helt kan betraktas som en privatsak, säger Mats Ramstedt, forskare och chef p? STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem).
Konsekvenserna för omgivningen tycks variera mellan substanserna med mest negativa konsekvenser av närst?endes alkoholkonsumtion. 15 procent har p?verkats negativt av att närst?ende personer dricker för mycket, 13 procent av dagligrökare, 3 procent av narkotikamissbruk och 2 procent av läkemedelsmissbruk.
– Vi kan se att beroende och missbruk av alkohol, narkotika, läkemedel och tobak orsakar stora problem för b?de brukare och personer i deras omgivning ? närst?ende och obekanta. Män har i högre grad än kvinnor beroende och missbruksproblematik, undantaget tobaksrökning. När det gäller negativa konsekvenser av andras bruk däremot är det kvinnor som är mest utsatta, säger Mats Ramstedt avslutningsvis.
Om undersökningen
Som ett led i uppföljningen av regeringens samlade ANDT-strategi beslutade regeringen ?r 2012 att genomföra en fördjupad nationell mätning av bruk, missbruk och beroende av alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) i den vuxna befolkningen. I beslutet ingick även att kartlägga negativa konsekvenser p? andra än själva brukarna. Uppdraget ?lades forskningsenheten Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem (STAD) vid Karolinska institutet under ledning av docent Mats Ramstedt och projektledare Erica Sundin. Datainsamlingen genomfördes under v?ren 2013 genom en kombinerad enkät- och webbundersökning riktad till den vuxna befolkningen i ?ldern 17-84 ?r och avslutades den 31 maj. Totalt deltog 15 576 personer i undersökningen vilket motsvarade en svarsfrekvens p? 59,3 %.
Rapporten ANDT-bruket och dess negativa konsekvenser i den svenska befolkningen 2013 ? en studie med fokus p? missbruk och beroende samt problem för andra än brukaren relaterat till alkohol, narkotika, dopning och tobak kan laddas ned fr?n STADs hemsida: www.stad.org.
I pdf-versionen av pressmeddelandet finns även tabeller.
För ytterligare information kontakta: Mats Ramstedt: 070-0011219 [email protected]

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är en ideell förening som har till uppgift att följa konsumtionsutvecklingen och sprida information om alkohol och andra droger. V?ra ?terkommande rapporter är Skolelevers drogvanor, Drogutvecklingen i Sverige och Narkotikatillgängligheten i Sverige. CAN genomför även lokala och regionala undersökningar p? uppdrag av kommuner och län. Läs mer p? www.can.se.
Bifogade filer
525300Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy