SE

Lyckad laxlek i Säve?n: “Kan rädda hotad och unik vildlax”

2014-07-23 07:30 Havs- och vattenmyndigheten För första g?ngen p? över hundra ?r har det skett en lyckad laxlek i Säve?n, uppströms Hedefors vattenkraftverk i Lerums kommun. - Detta är en historisk händelse. För första g?ngen p? mer än hundra ?r har nu laxen ?ter lekt uppströms Hedefors damm. Detta kan p? sikt rädda den hotade och unika vildlaxstammen i Säve?n?, säger Niklas Egriell p? Havs- och vattenmyndigheten. HaV.

För första g?ngen p? över hundra ?r har det skett en lyckad laxlek i Säve?n, uppströms Hedefors vattenkraftverk i Lerums kommun.
– Detta är en historisk händelse. För första g?ngen p? mer än hundra ?r har nu laxen ?ter lekt uppströms Hedefors damm. Detta kan p? sikt rädda den hotade och unika vildlaxstammen i Säve?n, säger Niklas Egriell p? Havs- och vattenmyndigheten, HaV.
Hösten 2013 invigdes det s? kallade ?omlöpet? vid Hedefors kraftverk i västsvenska Säve?n. Med sina 375 meter och ett flöde p? 2 000 liter vatten per sekund är det sannolikt den största konstgjorda bäck som byggts i landet för fiskvandring.
– Ovanför Hedefors finns lek- och uppväxtomr?den för lax som kan ge en fördubbling av idag befintliga reproduktionsomr?den. M?let för projektet är att den unika vildlaxen ska kunna n? sina gamla lekplatser igen. Även den hotade ?len ges bättre möjligheter att vandra till uppväxtomr?den längre uppströms, säger Lennart Olsson, projektledare p? Länsstyrelsen i Västra Götaland
Säve?projektet omfattar förutom fiskvägen ocks? ett fingaller som ska hindra nedvandrande fisk fr?n att skadas i turbinerna och som väntas st? klart i november i ?r. Projektet drivs av Länsstyrelsen i Västra Götaland tillsammans med Lerum Energi men flera andra är ocks? inblandade, exempelvis Havs- och vattenmyndigheten, Sportfiskeförbundet, Lerums kommun, Naturskyddsföreningen och Naturv?rdsverket.
I m?ndags utförde företrädare för Sportfiskeförbundet, HaV och Lerum Energi elfiske p? lekplatserna för lax uppströms Hedefors vattenkraftverk.
– Man hade endast observerat hanar som passerat fiskvägen s? det var osäkert om det varit tillräckligt med lax för att f? en lyckad lek, säger Niklas Egriell, utredare p? avdelningen för havs- och vattenförvaltning.
Elfisket visade att leken lyckats och att laxungar kläckts och m?dde bra uppströms Hedefors. Tolv ?rsungar av lax (55-79 mm) f?ngades p? en yta av cirka 140 kvadratmeter, ett bevis p? att fiskvägen fungerar och att laxen n?tt nya lekomr?den. Sträckan som provfiskades ligger strax nedanför kraftverket vid Hillefors medan provfisket ovan Hillefors endast gav andra arter än lax.
– Detta är resultat av m?nga ?rs arbete där flera parter samarbetat med att försöka f? laxen förbi kraftverksdammen till de viktiga lekomr?dena?, säger Niklas Egriell.
Best?ndet av vildlax i Säve?n är i dag svagt med uppskattningsvis endast n?gra hundra leklaxar. Att fiskvägen fungerar bedöms vara av avgörande betydelse för best?ndets fortlevnad och laxens möjligheter att möta framtida miljöförändringar.
– Ju fler laxungar som kläcks uppströms Hedefors de kommande ?ren, ju fler storlaxar kommer i framtiden att efter uppväxten i havet ?tervända till sina födelseomr?den i Lerum, säger Lennart Olsson.
Hela fiskvägen ligger i det nya naturreservatet Säve?n-Hedefors som ocks? invigdes i höstas. Säve?n är utpekat som ett särskilt nationellt värdefullt vatten och Natura 2000-omr?de. Fiskvägen innebär att vattendragets funktion ?terställs och alla arter som tidigare kunde passera fallet nu ?ter kan vandra fritt.
Enligt Länsstyrelsen kan Säve?n endast uppn? God ekologisk status enligt vattendirektivet om fria vandringsvägar för lax säkerställs förbi Hedefors kraftverk. Bygget har kostat cirka tolv miljoner kronor och finansierats med medel fr?n bland andra Europeiska fiskefonden, HaV och Naturskyddsföreningen. HaV har bidragit med totalt 4,4 miljoner kronor till projektet.
Här kan du läsa mer om Säve?projektet och fiskvägen
För mer information kontakta:
Lennart Olsson, projektledare Säve?projektet, Länsstyrelsen i Västra Götaland, tfn 010-2245450, mobil 070-2124011, e-post [email protected]
Niklas Egriell, utredare, enheten för miljöprövning och miljötillsyn, tfn 010-698 60 86, mobil 076-538 60 86. e-post [email protected]atten.se

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna v?ra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.
Foto: Niklas Egriell

Bilden f?r användas för redaktionell ?terpublicering. Användning i kommersiella syften är inte till?ten. I anslutning till publicering skall namn p? upphovsman och källa anges.
Bifogade filer
1000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy