SE

Lewin och lärarna överens – staten f?r inte abdikera fr?n skolan

Kaiserburg i Nürnberg (Bayern). FOTO: Andrew Cowin/DZT

För fjärde ?ret i rad är reselandet Tyskland fortsatt framg?ngsrikt: 2013 passerades för första g?ngen den magiska gränsen om 70 miljoner övernattningar fr?n utlandet. Enligt preliminära uppgifter fr?n Statistisches Bundesamt har 71,6 miljoner utländska övernattningar registrerats p? logianläggningar med tio eller fler bäddar 2013, ett plus p? fyra procent jämfört med föreg?ende ?r.

? Trots sv?ra ekonomiska förutsättningar i Europa och världen har incoming-turismen 2013 utvecklats starkt. Varumärket reselandet Tyskland har en ökad efterfr?gan i hela världen och visar sig i bästa form, säger Petra Hedorfer, styrelseordförande i Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT).
Fem marknader genererar knappt hälften av absoluta övernattningstillväxten 2013
Tysklands incoming registrerade under de första elva m?naderna 2013 en absolut tillväxt p? knappt tre miljoner övernattningar. 46 procent av den absoluta tillväxten (1,3 miljoner övernattningar) genererades fr?n marknaderna Storbritannien (349 000 övernattningar), Ryssland (322 000 övernattningar), Schweiz (248 000 övernattningar), arabiska Gulfstaterna (237 000 övernattningar) och Polen (173 000 övernattningar). De flesta övernattningarna fr?n utlandet g?r fortsättningsvis till Bayern, följt av huvudstaden Berlin. Tredjeplatsen försvarar Baden-Württemberg.
Konstant tillväxt fr?n Europa
Tyskland är även 2013 en av européernas mest omtyckta destinationer och intar för fjärde g?ngen i rad plats tv? efter Spanien. Med omkring tre fjärdedelar av Tysklands incoming är Europa precis som tidigare den viktigaste källregionen för reselandet Tyskland.
Nord- och Sydamerika st?r för hög tillväxtdynamik
Med omkring 10 procent marknadsandel bidrar Nord- och Sydamerika fortsatt till ett starkt resultat. Den dynamiska tillväxten fr?n Asien fortsätter även 2013, särskilt fr?n de arabiska Gulfstaterna och Kina.
Sex marknader st?r för över 40 procent av den sammanlagda tillväxten för Tysklands incoming sedan 2009
Sedan 2009 st?r framför allt gäster fr?n de sex marknaderna Schweiz, Ryssland, Storbritannien, Polen, Nederländerna och Kina för konstant tillväxt i Tysklands incoming. De genererade tillsammans 7,1 miljoner övernattningar och därmed
42 procent av den sammanlagda tillväxten om totalt 16,8 miljoner övernattningar fr?n utlandet sedan 2009.
Positiv prognos
För ?r 2014 räknar DZT fortsatt med en stark efterfr?gan p? reselandet Tyskland. Denna förväntan stöds av de senaste undersökningarna gjorda av UNWTO, som för 2014 prognosticerar en världstäckande tillväxt p? 4 till 4,5 procent av antalet ankomster. För Europa prognosticerar UNWTO en tillväxt p? tre till fyra procent bland de världstäckande ankomsterna.
? För reselandet Tyskland st?r vi fortsättningsvis fast vid v?r prognos för 2020 och ser vid den tidpunkten 80 miljoner övernattningar som realistiskt. För 2014 utg?r vi för tillfället fr?n en ökad tillväxt fr?n utlandet p? en till tre procent, säger Petra Hedorfer.
Läs mer om reselandet Tyskland p? www.germany.travel.

Om DZT, Tyska Turistbyr?ns huvudkontor
Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT) är Tysklands nationella turistr?d med huvudkontor i Frankfurt am Main. DZT representerar Tyskland som resm?l p? uppdrag av förbundsministeriet för ekonomi och energi (BMWi) och stöds av denna instans enligt ett beslut i den tyska förbundsdagen. DZT utvecklar och tillhandah?ller strategier och produkter för att ytterligare stärka den positiva bilden av tyska resm?l utomlands och främja turismen i Tyskland. DZT finns representerat i 30 länder över hela världen. Mer information finns p? v?rt presscentrum online.
Bifogade filer
0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy