Undersøkelse

Levendelagret torsk l?fter eksporten

06-08-2014 06:58 Norges sj?matr?d Norge eksporterte torskefisk for 733 millioner kroner i juli. Det er en ?kning p? 47 millioner kroner, eller 7 prosent, sammenlignet med samme m?ned i fjor, viser tall fra Norges sj?matr?d.

Norge eksporterte torskefisk for 733 millioner kroner i juli. Det er en ?kning p? 47 millioner kroner, eller 7 prosent, sammenlignet med samme m?ned i fjor, viser tall fra Norges sj?matr?d.

– ?kt satsing p? levendelagret torsk gir ?kt eksport av fersk torsk i ellers rolige sommerm?neder, sier Ove Johansen, bransjesjef for torskefisk i Norges sj?matr?d.
Norge eksporterte 41 prosent mer fersk hel torsk i juli, totalt 1 385 tonn. Prisen gikk opp med 12 prosent, eller 2,85 kroner per kilo. M?lt i euro er det ?kning p? 5,5 prosent.
Eksporten av ferske filetprodukter kom p? totalt 24 millioner kroner i juli, en ?kning p? 7 millioner kroner. Prisen steg i snitt med 18 prosent.
Eksportverdien av alle ferske torskefiskprodukter fra fiskeri var n?r 123 millioner kroner i juli. Det er 40 prosent mer enn for juli m?ned i fjor.
God juli for klippfiskeksporten
Norge eksporterte klippfisk for 214 millioner kroner i juli. Det er 33 millioner kroner mer enn for samme m?ned i fjor. Det ble eksportert 6 380 tonn klippfisk i juli, som er 362 tonn mer enn for samme m?ned i fjor.
Det ble eksportert klippfisk av atlanterhavstorsk for 97 millioner kroner, en ?kning p? 21 millioner kroner fra i fjor. Verdien av klippfisk av sei kom p? 101 millioner kroner, noe som er 13 prosent mer enn for tilsvarende periode i fjor.
St?rste enkeltmarked for klippfisk er Portugal med 60 millioner kroner i juli. Brasil har st?rst vekst p? 69 prosent, fra 27,1 i juli i fjor til 45,9 millioner kroner i juli.
Mindre saltfisk
Eksporten av saltfisk, b?de hel og filet, kom i juli p? knapt 29 millioner kroner. Det er 10 prosent lavere enn til samme tid i fjor. Eksportert volum ble redusert med 26 prosent til totalt 1 000 tonn, samtidig som prisene steg med 22 prosent m?lt i norske kroner. M?lt i euro ?kte prisen med 20 prosent. Portugal kj?pte 61 prosent av all norsk saltfisk i juli.
Redusert t?rrfiskeksport
Det ble eksportert t?rrfisk for 29,2 millioner kroner i juli, som er 10 prosent mindre enn til samme tid i fjor. Eksportert volum ?kte med 33 prosent, fra 378 tonn til 502 tonn. Det er t?rrfisk av sei som ?ker i volum.
Det ble eksportert lofotrund t?rrfisk for 11,4 millioner kroner i juli, som tilsvarer en reduksjon p? 26 prosent. Eksportert volum av lofotrund t?rrfisk i juli, ble redusert med 16 prosent til totalt 130 tonn.
Til Italia ble det eksportert lofotrund t?rrfisk av torsk for 8 millioner kroner i juli. Det er en ?kning p? 7 prosent fra juli i fjor. Gjennomsnittprisen falt samtidig med 6 prosent per kilo. Det ble eksportert t?rrfisk til Nigeria for 12,8 millioner kroner, som tilsvarer en reduksjon p? 30 prosent.
Tilbakegang for fryst torskefisk
Eksporten av fryst hel torsk, sei og hyse gikk ned med 9 prosent til 267,5 millioner kroner i juli. Verdien av fryst filet ?kte med 13 prosent til 55,8 millioner kroner i juli. Hovedmarkedet Storbritannia er fortsatt st?rste marked for fryst filet og ?kte fra 17,6 millioner kroner i juli i fjor til 32,2 millioner kroner i juli.
?kt eksport fra havbruk
Det ble eksportert oppdrettet torsk, kveite og piggvar for 8,7 millioner kroner i juli. Det er en million kroner mer enn for juli i fjor. Torsk fra havbruk ?kte fra 4,5 til 6 millioner kroner. Det ble eksportert 232 tonn oppdrettstorsk i juli, opp fra 204 tonn i juli i fjor. Prisen var i gjennomsnitt 26,15 NOK per kilo, som tilsvarer en ?kning p? 19 prosent fra samme m?ned i fjor.

A to już wiesz?  Den utbredte misforst?elsen om varmepumper

Norges sj?matr?d er sj?matn?ringens egen markedsf?ringsorganisasjon og investerer i ?r 495 millioner kroner i utvikling av markedene for norsk sj?mat. Sj?matr?det har sitt hovedkontor i Troms? og har kontor i tretten av Norges viktigste sj?matmarkeder. Sj?matn?ringen selv finansierer Sj?matr?dets virksomhet gjennom en lovp?lagt markedsavgift.
Norges sj?matr?d er et statsaksjeselskap eid av N?rings- og fiskeridepartementet.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy