Utredninger

Leieprisene ?kte i 2013

Prisene for ? leie bolig steg med 6 prosent i 2013. Leieprisene er h?yest i Stavanger og Oslo.
Leieprisstatistikken er basert p? annonserte priser p? leiligheter p? FINN. Tallene er analysert av Opinion Perduco.
Totalt ble det p? landsbasis publisert 97.000 boliger til leie p? FINN i 2013. Det er en ?kning p? 21 prosent fra 2012, og er det h?yeste antall boliger til leie som er m?lt i noe ?r, siden statistikken ble etablert i 2008. 62.095 av disse boligene var utleieleiligheter, hvor 24.712 befant seg i Oslo, 3468 i Stavanger, 3958 i Bergen og 2999 i Trondheim.
Dyrest gjennomsnitt i Stavanger
Fordelt p? alle typer leiligheter har Stavanger n? landets h?yeste leiepriser, og er byen hvor prisene ?kte nest mest i 2013. Her kostet det i snitt 12.262 kroner i m?neden for ? leie en leilighet i ?ret som gikk. Det tilsvarer en vekst p? 6 % sammenlignet med ?ret f?r.
Hovedstaden hadde de nest h?yeste prisene; 11.666 kroner, etterfulgt av Bergen, hvor den m?nedlige snittprisen l? p? 11.103 kroner. Oslo og Bergen hadde en vekst p? henholdsvis 3 % og 6 % i 2013. Av byene statistikken dekker spesielt, er leieprisene lavest i Kristiansand, her kostet det 8.444 kroner ? leie en leilighet. En vekst p? 1 prosent siste ?r. P? landsbasis viser leieprisutviklingen en gjennomsnittlig ?kning p? 6 prosent.
H?yest kvadratmeterpris i Oslo
Brutt ned p? leilighetstyper og st?rrelser, er Oslo dyrest b?de for hybler, og sm? og store leiligheter. Her kostet det 11.350 kroner i m?neden ? leie en toroms i 2013, dette er den vanligste st?rrelsen p? utleieleiligheter. I Stavanger l? leieprisen p? 11.190 for tilsvarende leiligheter.
? Leieprisene har ?kt med mellom 5 til 10 % ?rlig de siste par ?rene, mest i Stavanger og minst i Kristiansand. Befolkningsveksten i byene skyldes h?y arbeidsinnvandring og et stigende antall studenter. Totalt sett leies det ut flere boliger enn tidligere og veksten i tilbudet har bidratt til ? dempe prisveksten, sier Johan Fredrik H?v?s, salgsdirekt?r i FINN eiendom.
? I Stavanger har tilbudet av leiligheter v?rt uendret. Det kan forklare den sterke veksten i leieprisene i byen. I Oslo har tilbudet ?kt betydelig, noe som har medf?rt at leieprisene i hovedstaden ikke har hatt den samme veksten som i Stavanger, sier H?v?s.
St?rst ?kning i Troms?
Blant de st?rste byene i Norge er det i Troms? leieprisene har ?kt mest. Der har det v?rt en ?kning i leieprisene p? hele 10 prosent sammenlignet mot 2012. Der koster det 9714 kroner ? leie leilighet, mot 8820 kroner ?ret f?r.
? Den kraftige prisveksten p? leieboliger i Troms? og enkelte andre byer henger sammen med regionale forhold. I Troms? er det h?y temperatur i b?de bolig- og leiemarkedet, og for f? boliger i forhold til folkeveksten. Prismessig har niv?et ligget ganske lavt, og dermed et st?rre vekstpotensial enn for eksempel Stavanger og Oslo hvor eie- og leieprisene har hatt stabil vekst over mange ?r, sier H?v?s.
Bofellesskap og hybler ?ker mest
Antall bofellesskap og hybler til leie har ?kt med hele 44 % fra 2012. Utover at FINN har skilt ut dette som en egen vertikal p? nettsidene, og dermed har ?kt annonseinngangen, kan ?kningen forklares med stigende forventninger til l?nnsomhet i utleie og at flere har skaffet seg mulighet til ? leie ut.
? Utleiere f?r mye mer igjen for ? leie ut n?, enn for f? ?r siden. Det kan v?re en l?nnsom aff?re. I Oslo f?r du i snitt over 11.000 kroner i m?neden for en toroms, noe som nok lokker mange til ? leie ut sier H?v?s.
Sp?r moderat vekst
Lars Aasen, daglig leder i Leieboerforeningen, tror leieprisene vil stige moderat i ?ret som kommer, ca. 3-4 prosent i snitt.
?Det kommer fortsatt til ? v?re h?y ettersp?rsel etter leieboliger fremover. Samtidig kommer det trolig til ? komme flere boliger for utleie p? markedet. Dette er boliger hvor eier eller utbygger ikke oppn?r forventet salgssum og derfor velger ? leie ut for en periode framfor ? selge med “tap”. Skulle nedgangen i boligprisene vedvare, vil ogs? utleie for en periode v?re l?nnsomt da det gir selger rett til ? trekke fra tap p? skatten, sier han.
L?nner seg ? kj?pe
Lederen i Leieboerforeningen oppfordrer alle som skal inng? leieavtaler til ? orientere seg godt i markedet.
– Vi vil trolig se en mer korrekt sammenheng mellom pris og bokvalitet i pressomr?dene. Mindre attraktive boliger kan bli mer krevende ? leie ut og dermed f? redusert pris. Men har man mulighet, l?nner det seg ofte ? kj?pe. P? den andre siden er det ogs? fordeler med ? leie, som stor frihet til ? flytte ved behov, full kontroll p? boutgifter og ingen risiko for tap ved et fall i eiendomsprisene, sier Aasen, som understreker viktigheten av ? lage en god kontrakt.
Om rapporten
Utarbeidet av Opinion med tall fra FINN. Viser utviklingen i leieprisene p? leiligheter, basert p? annonsert pris p? FINN. Alle typer leiligheter er inkludert i tallene, samt hybler. I tillegg er det gjort en segmentering p? ettroms, toroms, osv., og priser i st?rre byer. Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Troms? og Kristiansand er med.
Kontakt
Lars Aasen, daglig leder i Leieboerforeningen, [email protected], 91662446/24149100
Johan Fredrik H?v?s, salgsdirekt?r for eiendom i FINN, [email protected], 90144270
Henrik Gustav Faller, kommunikasjonsr?dgiver i FINN, [email protected], 91543433

1100Send som e-post
Del denne

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy

Tagi: #Norsk Folkehjelps