SE

Landskap i fokus när VGR samarrangerar internationell mötesplats

9-11 oktober st?r Marstrand värd för Scandinavian Landscape Forum 2014, en internationell arena för möten och kunskap kring landskapet som perspektiv. Västra Götalandsregionen är en av arrangörerna och regionens politiker ser landskap som en nyckelfr?ga.
– Landskapsfr?gor blir ibland att överskuggade eller otydliga i den politiska rapporteringen och det är mycket olyckligt. Landskapsfr?gor handlar om oerhört centrala ämnen. Vem det är som bestämmer över hur vi bor, arbetar och lever. Kulturmiljö och kulturlandskap är v?r vardagsvärld som vi alla kan p?verka, säger Lars Nordström (FP), andre vice ordförande i Västra Götalandsregionens kulturnämnd och en av de politiker fr?n VGR som deltar under landskapsdagarna p? Marstrand.
The Scandinavian Landscape Forum är ett av flera landskapsforum som organiserats av CIVILSCAPE och nationella och regionala partners över hela Europa. Dessa landskapsforum syftar till att öka dialogen mellan civilsamhället och offentliga aktörer regionalt och nationellt. Konferensen fokuserar p? samspelet mellan olika aktörer och intressenter, inklusive civilsamhället, samt lyfter fram exempel och landskapsperspektiv genom seminarier och exkursioner.
Konferensdagarna 9-11 oktober p? Marstrand är ett samarbete mellan CIVILSCAPE, Riksantikvarieämbetet, Sveriges Hembygdsförbund, Västra Götalandsregionen och North Sea Food Association.
Förutom VGR:s tjänstemän och politiker samt sakkunniga fr?n hela norden, kommer representanter fr?n Europar?det, Länsstyrelsen och en rad statliga myndigheter. Förhoppningen är att de politiska samtal som förs vid sidan om seminarierna – över nations- och fackomr?desgränserna -ska leda till ett intensifierat samarbete under den närmaste framtiden.
– Vi politiker och tjänstemän m?ste bli ännu bättre p? att komma samman kring landskapsfr?gorna om vi ska klara av att hantera m?nga av de utmaningar som vi idag ser som akuta. Miljö-, demokrati-, turism- och tillväxtfr?gor är alla beroende av ett landskapsperspektiv och där tror jag exempelvis att v?r egen förvaltning Västarvet kan spela en nyckelroll, säger Lars Nordström och menar att vi i Norden har mycket att lära av v?ra vänner i övriga Europa.
Läs mer om Scandinavian Landscape Forum 2014 här.
Vid fr?gor om Västra Götalandsregionens engagemang i landskapsfr?gor eller kring konferensen, kontakta:
Tomas Olsson
Regionutvecklare p? kultursekretariatet i Västra Götalandsregionen
E-post: [email protected]
Telefon: 070-398 32 57

Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansvarar för kultur och kulturutveckling med intresse för hela Västra Götaland. Genom m?lmedveten satsning och Sveriges största regionala kulturbudget har kulturen en självklar roll i samhällslivet.1000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Max Lundin   #Neda Agahi   #Nils Larsson Centrum   #SLSO