SE

Landets kyrkoledare samlas till fackelt?g och opinionsmöte i solidaritet med utsatta troende

2013-10-10 06:00 Röda Korset Röda Korset presenterar i dag en rapport om de humanitära konsekvenser efter den europeiska ekonomiska krisen. Miljoner människor har g?tt fr?n välst?nd till fattigdom. 3,5 miljoner människor f?r Röda Korsets matbist?nd och allt fler saknar möjlighet att betala sjukv?rd, medicin och har ingen buffert för att klara oförutsedda utgifter.

Miljoner människor har g?tt fr?n välst?nd till fattigdom när Europa upplever sin värsta ekonomiska kris p? 60 ?r. En ny rapport fr?n Röda Korset visar att de humanitära konsekvenserna beräknas bli l?ngvariga. Krisen leder till social utslagning och att allt fler lever i fattigdom med stor oro för framtiden. Ökad främlingsfientlighet och bristen p? förtroende för samhället skapar grogrund för extrema ?sikter med social oro som följd.
Röda Korset presenterar i dag en rapport som bygger p? erfarenheter fr?n nationella rödakors- och rödahalvm?neföreningar 42 europeiska länder. I 22 av länderna har andelen människor som är beroende av Röda Korsets matbist?nd ökat med 75 procent mellan 2009 och 2012. 3,5 miljoner människor tvingas idag att köa för att f? del av Röda Korsets matbist?nd i Europa. Allt fler saknar möjlighet att betala sjukv?rd och medicin och allt fler saknar besparingar och har ingen buffert för att klara oförutsedda utgifter.
?Även i Sverige ser vi konsekvenser av den humanitära krisen och möter människor som hamnat utanför de sociala skyddsnäten. Det är viktigt att vi kontinuerligt undersöker och uppmärksammar behov och brister och försöker finna l?ngsiktiga lösningar. Arbete och alla människors rätt till hälsa och omsorg m?ste prioriteras i ännu högre grad, säger Ingela Holmertz, nationell chef i Svenska Röda Korset.

43 miljoner människor i Europa kan inte äta sig mätta varje dag. Röda Korsets rapport visar att fler människor i Europa blir fattiga, de fattiga blir fattigare och klyftan mellan rika och fattiga växer. Samma trend finns i hela Europa, inte bara i de länder som brukar förknippas med krisen. För första g?ngen i modern tid tvingas m?nga barn i Europa att leva under sv?rare förh?llanden än sina föräldrar.

A to już wiesz?  EU-projektet CHARTS presenteras p? Mötesplats Norden

I oktober 2009 publicerade Internationella rödakors-och rödahalvm?nefederationen (IFRC) den första rapporten om de humanitära konsekvenserna av den ekonomiska krisen i Europa; The economic crisis and its humanitarian impact on Europe. Nu fyra ?r senare, konstaterar den nya rapporten Think Differently, ett drastiskt försämrat läge. De redan utsatta har drabbats ännu h?rdare och en stor del som tillhört en arbetande medelklass har dragits ner i en spiral mot fattigdom. 120 miljoner människor i Europa lever i riskzonen för fattigdom enligt Eurostat.

?Vi m?ste sl? vakt om välfärden genom sociala skydds?tgärder för att minska fattigdom och socialt utanförskap. Kriser kan inte elimineras enbart genom kortsiktiga ekonomiska ?tgärder. Regeringar, näringsliv, banker och det civila samhället behöver satsa p? ökad samverkan och p? att finna lösningar som sätter människors hälsa och värdighet i fokus. V?ra ungdomar behöver arbeten och segregeringen i v?ra samhällen m?ste upphöra, säger Ingela Holmertz.
Förebyggande insatser stärker befolkningars motst?ndskraft och ?terhämtningsförm?ga, i Europa och övriga världen. Röda Korset vill inte se miljoner människor som passiva mottagare av hjälp utan tror p? att det finns engagemang och vilja att själva vara delaktiga i att finna egna lösningar.

Fakta och siffror i Europa fr?n rapporten:
3,5 miljoner människor f?r matbist?nd fr?n Röda Korset i Europa
1,2 miljoner människor i Spanien f?r matbist?nd av Röda Korset, en ökning med drygt 100 procent sedan 2009, d? 514 000 erhöll bist?ndet.
30 miljoner m?ltider distribuerades av Franska Röda Korset 2012
140 000 människor i Lettland f?r matbist?nd av Röda Korset, en ökning med 100 000 sedan 2009.
43 miljoner kan inte äta sig mätta varje dag i Europa (enligt Eurostat i 32 länder)
120 miljoner lever i riskzonen för fattigdom i Europa (enligt Eurostat i 32 länder)
350 000 människor i Frankrike som har hamnat i riskzonen för fattigdom sedan krisens början
343 000 människor i Ungern som är arbetslösa och lever utan socialt skyddsnät
21,8 procent av Spaniens befolkning lever under den europeiska fattigdomsgränsen
8,9 procent av arbetande människor i Europa som lever under fattigdomsgränsen
25 procent av alla som f?r stöd av Franska Röda Korset har arbete eller annan inkomst
1,33 miljoner människor i Tyskland f?r inte lönen att räcka till utan bidrag

A to już wiesz?  Kyrkoledare samlas till förbönsgudstjänst för Irak och Syrien

För ytterligare information och intervjuer, vänligen kontakta:
Karin Tengby, pressekreterare Svenska Röda Korset
Telefon: 08-452 4801
Lasse Norgaard, Internationella Rödakors- och Rödafullm?nefederationen (IFRC) i Europa
Telefon: +36 70 953 7704

_________________________________________________
Röda Korset finns i 188 länder och är världens största mänskliga skyddsnät. Vi kämpar för att rädda liv och ge hopp ? ute i världen och hemma i Sverige.

Röda Korsets pressjour: 08-452 4820
Bifogade filer
67600Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy