SE

Kyrkor utvecklar sitt diakonala uppdrag

2014-08-26 10:48 Sveriges kristna r?d Just nu är medmänsklighet och diakoni en rykande aktuell samhällsfr?ga som har en direkt koppling till det arbete som dagligen sker i m?nga av landets kyrkor. Här f?r människor i utsatta situationer stöd och vägledning. Varje ?r i september fokuserar landets kyrkor gemensamt p? diakoni och satsningen kallas naturligt nog Diakonins m?nad.

Just nu är medmänsklighet och diakoni en rykande aktuell samhällsfr?ga som har en direkt koppling till det arbete som dagligen sker i m?nga av landets kyrkor. Här f?r människor i utsatta situationer stöd och vägledning. Varje ?r i september fokuserar landets kyrkor gemensamt p? diakoni och satsningen kallas naturligt nog Diakonins m?nad. Och i början av oktober arrangeras tre idédagar i Jönköping för socialt och diakonalt arbete inom kyrkor och kristna organisationer.
-Begreppet diakoni hör hemma i kristet spr?kbruk. Det handlar om socialt arbete, p? Kristi uppdrag, förklarar Björn Cedersjö, direktor för ekumenisk diakoni/kyrka-samhälle vid Sveriges kristna r?d.
-Diakoni är uppdraget till kyrkan grundad i Kristi kärlek, att genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet möta varandra i utsatta livssituationer.? Diakoni är praktiserad mänsklighet, fortsätter Björn Cedersjö.
Den nya skriften (40 sidor) inför Diakonins m?nad 2014 är en introduktion till kyrkornas sociala arbete. I ?r har materialet temat ?Diakoni ? mer än ord? och har tagits fram av SKR:s referensgrupp för diakoni i en process som p?g?tt sedan 2012. Referensgruppens medlemmar har i olika skeden gett kommentarer och synpunkter till huvudförfattarna Sanna och Hans-Erik Lindström. Skriften har byggt vidare p? ?Barmhärtighet och solidaritet? som gavs ut av Sveriges kristna r?d 1997.
-Vi vill med det här materialet uppmuntra till studier och samtal om kyrkans diakonala tjänst. Vi tror att det är hela kyrkans uppdrag som utövas s?väl av m?nga volontärer i olika sammanhang som av särskilt utbildade och avskilda människor, säger Björn Cedersjö.
-Föreningen mellan inre djup och yttre engagemang har alltid drivit oss, säger en av författarna
till ?rets material, Sanna Lindström.
– Diakonin handlar kanske mindre om vad du gjort idag och mer om p? vems sida har du st?tt idag, sade Hans-Erik Lindström.
Diakonins m?nad är ett samarbete mellan Svenska kyrkan, Evangeliska frikyrkan, Frälsningsarmén, Equmeniakyrkan, Hela Människan, Pingst ? fria församlingar i samverkan, Svenska Alliansmissionen och Sveriges kristna r?d.
För att ytterligare fokusera kyrkans diakonala uppdrag arrangeras under oktober m?nad tre idédagar i Jönköping för socialt och diakonalt arbete i kyrkor och kristna organisationer. Ämnen som d? kommer att fokuseras är exempelvis; ?Vad kännetecknar en mötesplats som stärker och ger individen verktyg att hantera sin livssituation bättre och öka livskvalitén??, ?Hur uppst?r det goda mötet??, ?Finns det mötesplatser som riskerar att bli omänskliga och opersonliga?? Bland talarna finns Tomas Sjödin, Olle Carlsson och Ninni Smedberg. Arrangörer är Bilda, Sensus, Hela människan och Sveriges kristna r?d.
Läs mer om Diakonins m?nad, samt ladda ner skriften:
http://www.skr.org/verksamheter/ekumenisk-diakonikyrka-samhalle/diakonins-manad/

Läs mer om Idédagarna och anmäl dig p?:
http://idedagar.com/
För ytterligare kontakt:
Björn Cedersjö, direktor för ekumenisk diakoni/kyrka-samhälle, Sveriges kristna r?d
08-453 68 23, [email protected] som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy