SE

Kvinnor flitigare i bassängen än män

2014-06-16 06:04 Coca-Cola Sverige Var tionde kvinna och var tjugonde man motionssimmar en eller flera g?nger i veckan. Hela 60 procent av svenskarna motionssimmar aldrig. Det visar en färsk Sifoundersökning beställd av Simma Sverige.

Var tionde kvinna och var tjugonde man motionssimmar en eller flera g?nger i veckan. Hela 60 procent av svenskarna motionssimmar aldrig. Det visar en färsk Sifoundersökning beställd av Simma Sverige.

Under vissa perioder i livet simmar ännu fler kvinnor. I ?ldrarna 15?29 ?r och 50?64 ?r motionssimmar var femte kvinna, 20 procent, en eller flera g?nger i m?naden. Däremot är det endast 8 procent som motionssimmar en eller flera g?nger i m?naden mellan 30?49 ?r. Simmandet minskar kraftigt under sm?barns?ren för kvinnor för att sedan ?terupptas igen efter 50-?rs?ldern. För männen ?terfinns inte motsvarande nedg?ng.
? Simning är en effektiv och skonsam motionsform som alla oavsett ?lder och fysisk form kan göra. Det är glädjande att över 600 000 personer motionssimmar minst en g?ng i veckan. Men det är viktigt att komma ih?g att simkunnighet är en färskvara, precis som motion. Det är därför oroväckande att en s? stor grupp som sex av tio aldrig väljer att motionssimma, säger Bengt Jönsson, förbundsdirektör p? Svenska Simförbundet.

Simma Sverige är ett projekt som drivs av Coca-Cola i Sverige och Svenska Simförbundet. Arbetet sträcker sig över flera ?r och är uppdelad i tre sp?r ? motionssim, livsl?ng simkunnighet samt att stödja Simförbundets elitcentra NEC mot OS i Rio 2016.
Ett övergripande m?l med samarbetet är att öka intresset för simning ? b?de som motionsform och som idrottsutövande. Coca-Cola strävar efter att f? 25 000 människor i Sverige aktiva genom simning under 2014. En del av Simma Sverige är ocks? att medverka till att höja simkunnigheten i Sverige.
? Inom ramen för v?rt samhällsengagemang vill vi med den här satsningen p? simning b?de inspirera till rörelse och arbeta för att höja simkunnigheten. Vi har högt satta m?l om att bidra och inspirera till rörelse, säger Peter Bodor, informationsdirektör Coca-Cola Enterprises.
Sifoundersökningen genomfördes den 13?19 maj 2014. Tusen personer fick fr?gan: “Hur ofta motionssimmar du?”. 7 procent svarade ?En g?ng i veckan eller mer?, 6 procent svarade ?En g?ng i m?naden?, 5 procent svarade ?En g?ng i kvartalet?, 5 procent svarade ?En g?ng i halv?ret?, 7 procent svarade ?En g?ng om ?ret?, 10 procent svarade ?Mer sällan än en g?ng om ?ret?, 60 procent svarade ?Aldrig? och 0 procent svarade ?Tveksam, vet ej?.

Coca-Cola Enterprises Sverige AB producerar, distribuerar och säljer icke alkoholhaltiga drycker p? den svenska marknaden. N?gra av varumärkena är Coca-Cola, Fanta, Sprite, MER, Burn, Bonaqua Silver, Powerade och Minute Maid. Cirka 800 personer arbetar p? Coca-Cola i Sverige, varav cirka 600 p? huvudkontoret i Jordbro utanför Stockholm. Här produceras cirka 1 miljon liter dryck varje dag. I Sverige lanserades Coca-Cola 1953. Receptet p? Coca-Cola skapades 1886 av apotekaren John S. Pemberton i Atlanta, USA. För ytterligare information, besök gärna v?r hemsida eller följ oss p? Facebook
Bifogade filer
1000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy