Utredninger

Kvinnelige ledere tjener 14 prosent mindre

Kvinnelige mellomledere tjener 14 prosent mindre enn menn i samme bransje, viser en ny unders?kelse. I noen bransjer har forskjellene ?kt det siste ?ret. ? Bedrifter m? lage konkrete planer for hvordan de vil utjevne ulikheter i l?nn mellom kj?nnene, oppfordrer Jan Olav Brekke i Lederne.
Kj?nn har fortsatt betydning for hvilken l?nn du f?r. Kvinner som jobber som mellomledere i ulike bransjer tjener 14 prosent mindre enn menn, viser tall fra Norsk Ledelsesbarometer. Verst er utviklingen innenfor handelsbransjen, hvor kvinner tjener n?rmere 20 prosent mindre enn menn ? en nedgang p? tre prosent fra i fjor.
? Det er beklagelig ? se at vi fortsatt ikke er i m?l n?r det gjelder likel?nn. I bransjer hvor vi har sett at det var sm? forskjeller har dette snudd igjen. Dette viser hvor viktig det er ? beholde et kontinuerlig fokus p? likel?nn. Hvis bedrifter ikke har en reell vilje til dette blir det heller ingen endring, sier forbundsleder i Lederne, Jan Olav Brekke.
I barnehage-, vekst- og attf?ringsbedrifter ?ker forskjellene igjen, etter at det i fjor ble registrert tiln?rmet likel?nn. Totalt tjener kvinner fremdeles mindre enn menn, selv n?r man korrigerer for en mannstung oljebransje.
Menn tjener p? individuelle forhandlinger
If?lge Norsk Ledelsesbarometer ligger den gjennomsnittlige l?nnen for en mannlig mellomleder i bransjene utenfor oljesektoren p? 559 000 kroner, mens en kvinnelig leder ligger p? 481 000 kroner. Individualisert avl?nning er noe av ?rsaken til forskjellene. Det mener forsker Stein Stugu i De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte, som gjennomf?rer Norsk Ledelsesbarometer p? vegne av Lederne.
? Det er stadig mer vanlig med individualisert avl?nning, det vil si at hver enkelt forhandler l?nn p? egne vegne ? s?rlig i privat sektor. Dette kan favorisere mannlige forhandlingsteknikker, fordi mange menn ofte er flinkere til ? selge seg selv. Kvinner er ofte mer beskjedne p? egne vegne, sier Stugu.
Fokuset p? enkeltpersoners l?nn gj?r at oppmerksomheten mot likel?nn blir mindre, p?peker han.
? For fagforeningene kan det ? ta opp l?nnen til enkeltpersoner bli vanskeligere enn ? forhandle p? vegne av en hel gruppe. Ogs? arbeidsgiver b?r v?re oppmerksom p? slike skjevheter, for normalt vil de ?nske ? v?re kj?nnsn?ytrale.
St?rst forskjeller i handelsbransjen
Norsk Ledelsesbarometer 2013 viser at forskjellene er minst innenfor vekst- og attf?ring, hvor l?nnen til kvinnelige ledere ligger fem prosent bak menn. I den andre enden finner vi handelsbransjen. Her tjener kvinner hele 20 prosent mindre enn menn.
? Strukturelle forhold spiller en rolle innenfor handelsbransjen. For eksempel er det ofte flest menn som er ledere i de store butikkene, forklarer Stugu. ? Vi ser dessuten en generell ulikhet i hvordan ulike typer arbeid blir verdsatt. Kvinner og menn dominerer i ulike bransjer, og i bransjene der det er en overvekt av menn er ogs? l?nnsniv?et h?yere.
Forbundsleder i Lederne, Jan Olav Brekke, betegner l?nnsforskjellene som sv?rt urimelige.
? Vi skal ikke ha slike urimeligheter i norsk arbeidsliv. De tillitsvalgte m? her gj?re en ekstra innsats for ? utjevne forskjeller, blant annet i forbindelse med at kvinner er ute i f?dselspermisjon. De skal ha mulighet til samme l?nnsutvikling som alle andre. Bedriftene p? sin side b?r ha en plan og politikk for hvordan de skal oppn? likel?nn, sier Brekke.
(Pressenytt)
Om Norsk Ledelsesbarometer 2013:
Norsk Ledelsesbarometer 2013 er en rapport som er gjennomf?rt av kunnskapssenteret De Facto p? vegne av organisasjonen Lederne. Den f?rste delen av unders?kelsen som offentliggj?res handler om l?nn.
Ledelsesbarometeret er gjennomf?rt for sjette ?r p? rad og har til hensikt ? kartlegge arbeidsforholdene til norske mellomledere. Ledelsesbarometeret har tidligere ?r skapt oppsikt i media p? grunn av sine avsl?ringer og funn.
Respondentene i unders?kelsen er mellomledere og tillitsvalgte som er medlemmer av organisasjonen Lederne. Antall svar p? l?nnsdelen var i ?r 3026.
Kilde: Norsk Ledelsesbarometer 2013.
Lederne er organisasjonen for Norges ledere og teknisk og merkantilt ansatte. Over 17.000 ansatte i vel 1.200 bedrifter har valgt Lederne som sin partner for individuell service, r?dgivning, utvikling, forhandlingsservice og juridisk st?tte.

Lederne ble stiftet i 1910 og er partipolitisk uavhengig. Organisasjonen har avtaler med de fleste arbeidsgiverorganisasjoner, og tilbyr blant annet omfattende st?tte til kurs og etterutdanning, attraktive forsikringer for medlemmet og familien samt ?konomisk st?tte ved arbeidsledighet.0000Send som e-post
Del denne

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #SINTEF   #Tore Ulstein   #Ulstein Group   #Universum Norge Innovasjon