SE

Kunder i kläm i ständig jakt p? nya kunder!

2014-03-31 07:30 ServiceScore När ServiceScore? för tredje ?ret i rad mäter hur svenska konsumenter upplever kundbemötande och service är det ocks? tredje ?ret i rad som telekomföretagen som kategori ligger i botten bland totalt nitton uppmätta kategorier.

När ServiceScore? för tredje ?ret i rad mäter hur svenska konsumenter upplever kundbemötande och service är det ocks? tredje ?ret i rad som telekomföretagen som kategori ligger i botten bland totalt nitton uppmätta kategorier.
Studien ger inte hela förklaringen men det är troligt att den ständiga jakten p? nya kunder som tecknar abonnemang med olika kampanjer har f?tt till följd att företagen helt fokuserar p? detta affärsögonblick. Detta trots att lönsamheten för telekomföretagen rimligen ligger i att f? befintliga kunder att stanna kvar och fördjupa sin kommersiella relation.
Det är ocks? den kategori som uppvisar den minsta upplevda skillnaden mellan marknadens aktörer, vilket skulle indikera att den aktör som v?gade bryta mönstret och satsa p? bättre kundservice rimligen har goda förutsättningar att lyckas även kommersiellt.

De nominerade i kategorin Telekom 2014 är;
Comviq
Halebop
Telia
Mätningen genomförs med hjälp av ett riksrepresentativt urval via Cint (webbpaneler med över 400 000 panelister). ServiceScore? utnämningarna bygger p? över 3000 svenska konsumenters svar p? hur olika företag ger dem service eller bemöter dem som kunder och vilka företag som de anser har gett dem service över eller klart över deras förväntningar!
Är ditt företag med bland de nominerade? Vill du närvara vid prisutdelning den 9/4 och har inte f?tt n?gon inbjudan? Kontakta Anders Örtengren;
[email protected]
eller per telefon 0708-929210
Ps. Självklart är även alla som inte r?kar vara nominerade just i ?r, men som vill vara med, hjärtligt välkomna!

ServiceScore? är ett övergripande angrepps- och arbetssätt för att kartlägga, mäta, analysera och arbeta med service. Arbetet är helt fokuserat p? den service som företaget erbjuder och bygger p? en unik modell med nio affärsögonblick i kundprocessen. Med personliga, digitala och mekaniska serviceverktyg erbjuda service utöver det förväntade. Utifr?n denna modell och företagets m?lsättningar byggs ett koncept och en struktur för hur företagets serviceerbjudande ska se ut. Alla dessa insatser sammanfattas i en ServicePlan som koordineras med andra aktiviteter fr?n företagets sida.

0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy