SE

Kulturbryggan beviljar stöd till Kan själv! – ett pedagogiskt utvecklingsarbete för de minsta barnen

2014-05-08 08:43 Västarvet Västarvets pedagogiska utvecklingsarbete Kan själv! har beviljats medel (310 000 kronor) fr?n Kulturbryggan för produktion och turné av en ljudutställning som passar de minsta barnens (0-2 ?r) sätt att undersöka, utforska och skapa ljud. Produktion och turné är ett samarbete mellan Västarvet, Kultur i Väst och tonsättare Johan Svensson.

Västarvets pedagogiska utvecklingsarbete Kan själv! har beviljats medel (310 000 kronor) fr?n Kulturbryggan för produktion och turné av en ljudutställning som passar de minsta barnens (0-2 ?r) sätt att undersöka, utforska och skapa ljud. Produktion och turné är ett samarbete mellan Västarvet, Kultur i Väst och tonsättare Johan Svensson.
Barn i ?ldern 0-2 ?r har en annan ljudvärld än äldre barn och vuxna. Sm? barns ljudskapande är ett sätt att kommunicera med och utforska omvärlden. Tidiga upplevelser av ljud och möjligheterna att f? utforska ljud p? olika sätt p?verkar förmodligen hur barnet senare intresserar sig för ljud och s? sm?ningom musik.
Stöd fr?n Kulturbryggan ger barn möjlighet att utforska ljud
Stödet fr?n Kulturbryggan visar att de minsta barnens utforskande av ljud är viktigt. Tack vare det kommer vi att kunna erbjuda de minsta barnen en utställningsmiljö där de kan skapa, utforska och upptäcka ljud p? sina villkor. Med utställningen vill vi öka först?elsen för hur betydelsefulla de första ?ren i ett barns liv är. Vi tror att utställningen kan starta diskussioner kring hur vi bemöter de minsta barnens vardagliga ljudskapande.
Om utställningsproduktionen
Utställningen formges av formgivare Tofte Lamberg och byggs av tekniker Ulf W?gland efter resultatet av den förstudie vi genomförde 2013 tillsammans med barn fr?n Förskolan Viljan i Ytterby och Solg?rdens förskola i Skene. Utställningen kommer att presenterar ljud och ljudskapande, som vi har först?tt är spännande och intressanta för de minsta barnen.
Om turnén
Kan själv! ? en ljudupplevelse för de allra minsta kommer att turnera i Västra Götalands regionen och visas p? bibliotek, konsthallar och lokala museer. Under turnén kommer vi att dela med oss av de kunskaper och erfarenheter om sm? barns ljudskapande som vi f?tt under förstudien. Vid ett par tillfällen ska tonsättare Johan Svensson samla in ljud fr?n besökande barn och av dem skapa ett nytt ljudkonstverk för vuxna.
Kan själv!

A to już wiesz?  Ny undersökning: S? väljer svenskarna böcker

Kan själv! är ett pedagogiskt utvecklingsarbete som vänder sig till barn i ?ldern 0-2 ?r. Syftet är att synliggöra de minsta barnen och deras rätt till kulturaktiviteter som är anpassade efter deras behov.
Kan själv! strävar efter att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter. Inför alla beslut som vi fattar beaktas alltid de fyra grundprinciperna, artiklarna 2, 3, 6 och 12 och vi tar särskild hänsyn till artikel 31.
Kan själv! har resulterat i föreläsningar, handledningar, förstudier och utställningar. Utställningarna har hittills visats p? 37 platser, b?de inom och utanför Västra Götalandsregionen, och besökts av nästan 28 000 barn i ?ldern 0-2 ?r och deras medföljande vuxna. Tack vare de barn som medverkar utvecklas, förändras och förbättras Kan själv! ständigt.
Klicka här för att följa bloggen om Kan själv!
Här kan du läsa mer om Kan själv! och ta del av förstudiens resultat.
För fr?gor och mer information:
Ida Lagnander, pedagog, Västarvet
Tlfn. 0703-520242
[email protected]
Göran Berg, producent Barn och Unga, Kultur i Väst
Tlfn. 0703-492158
[email protected]
Johan Svensson, tonsättare
Tfn. 0702-828441
[email protected]
Mer information om Kan själv!
Projektägare
Västarvet
Samarbetspartners
Kultur i Väst
Tonsättare Johan Svensson
Barnen och lärare fr?n förskolorna Viljan i Kungälvs kommun och Solg?rden i Marks kommun
Finansiärer
Västarvet, Kulturbryggan, Statens Musikverk, Tidskriften Föräldrar och Barn och Kultur i Väst
Kulturbryggan är en statlig utredning som ska lägga förslag p? en ny form för stöd till förnyelse och utveckling inom kulturomr?det. Kulturbryggans huvudsakliga uppdrag är att under perioden 2011-2014 pröva nya och alternativa finansieringsmöjligheter för kulturprojekt som är nyskapande, innovativa och experimentella i sin natur.

Västarvet är Sveriges största förvaltning för natur- och kulturarv. Genom förebyggande och konsultativa insatser med fokus p? kulturmiljö, naturv?rd, arkeologi, konservering och slöjd bevarar vi natur- och kulturarvet – men bedriver ocks? ett framtidsinriktat utvecklingsarbete i hela Västra Götaland.

A to już wiesz?  Rot-avdragen g?r till de rikaste i Uppsala län

Västarvet driver verksamheten p? Bohusläns museum, Göteborgs Naturhistoriska museum, Lödöse museum, Forsviks Bruk, Slöjd & Byggnadsv?rd, Vänersborgs museum, Vitlycke museum och Västergötlands museum. Läs mer om Västarvet p? www.vastarvet.se3300Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy