SE

Kronan försv?rar handeln med Tyskland

De olika valutorna i Tyskland och Sverige är det största enskilda handelshindret som kvarst?r mellan länderna. Det framg?r ur den nya konjunkturbarometern som Tysk-Svenska Handelskammaren har sammanställt fr?n tyska och svenska exportföretags enkätsvar. De flesta andra handelshinder som nämns i enkäten är däremot problem som företagen själva skulle kunna ta itu med ? utan att politiken behöver blandas in.

Företagen fr?n Tyskland och Sverige som deltog i undersökningen ser konjunkturen i partnerlandet generellt i en positiv dager. Detta gäller s?väl det aktuellt r?dande konjunkturläget som utsikterna för det kommande halv?ret. Utsikterna pekar till och med lätt ?t en ytterligare förbättring av situationen.
Positiva bedömningar för konsumtionen
Särskilt positiva betyg i b?da länder f?r konsumtionskonjunkturen. Genomsnittssiffran bland svaren ligger över den för investerings- och byggkonjunkturen.
? Uppenbarligen ser v?r panel den privata konsumtionen som en relativt stark svensk konjunkturmotor ? en uppfattning som ocks? flertalet svenska prognosmakare delar. Siffran vad det gäller Tyskland är ocks? positiv efter den under ganska l?ng tid rätt avvaktande attityden hos de tyska konsumenterna, säger professor Hubert Fromlet fr?n Linnéuniversitetet som har utvärderat och kommenterat undersökningen.
Olika valutor största handelshindret
P? fr?gan efter omr?den som försv?rar den tysk-svenska handeln är det mest valda svarsalternativet att länderna har tv? olika valutor. 51 procent av de svarande fr?n tyska företag med affärsrelationer till Sverige ser detta som ett problem. Motsvarande siffra bland svenska företag med export till Tyskland är 48 procent.
Förutom valutaproblematiken ser företagen dock främst hinder inom omr?den där de själva skulle kunna ?stadkomma väsentliga förbättringar ? utan att de behöver hanteras p? politisk niv?.
De största handelshindren mellan Tyskland och Sverige ur svenskt perspektiv (max tre svar):

? Tysk-Svenska Handelskammaren erbjuder seminarier och information om affärskulturen i det andra landet, hjälper till att hitta rätt partner, tar hand om byr?kratiska förpliktelser och förmedlar spr?kstipendier. Att m?nga företag upplever sv?righeter inom dessa omr?den visar att det kan löna sig att använda sig av v?r expertis för att utnyttja sin fulla tillväxtpotential, säger Ralph-Georg Tischer, vd för Tysk-Svenska Handelskammaren.
Unik konjunkturundersökning
Den tysk-svenska konjunkturbarometern är handelskammarens undersökning avseende tyska och svenska exportföretags syn p? konjunkturen i partnerlandet. Det unika med enkäten är de ?korsvisa bedömningarna?, det vill säga att tyska företag med export till Sverige bedömer den svenska konjunkturen och tvärtom avseende Tyskland.
Fr?gorna besvarades 24 april till 9 maj 2014. Mer än 100 svenska och över 50 tyska företag svarade p? enkäten. Framöver kommer undersökningen att genomföras tv? g?nger per ?r.
Läs hela rapporten här.

Tysk-Svenska Handelskammaren är en medlemsorganisation med uppdrag att utveckla handeln mellan Sverige och Tyskland. Tysk-Svenska Handelskammaren hjälper tyska och svenska företag att hitta varandra, göra affärer och etablera verksamhet. När företagen väl är p? plats stödjer handelskammaren dem i verksamheten och bidrar p? s? sätt till att utveckla det bilaterala samarbetet mellan länderna.
Som en del av den tyska utlandshandelskammarorganisationen AHK har Tysk-Svenska Handelskammaren ett nära samarbete med de regionala handelskamrarna, IHK, i Tyskland, vilket ger handelskammaren ett brett kontaktnät och tillg?ng till tyska beslutsfattare. Även i Sverige samarbetar Tysk-Svenska Handelskammaren med regionala handelskamrar, kommuner och näringslivsorganisationer.
Bifogade filer
0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Dan Falconer   #Sampo Plc