SE

Kraftigt ökad framtidstro i företagen

2014-03-26 08:30 Visma Vismas Affärsbarometer: Framtidstron bland sm? och medelstora företag är starkare än p? flera ?r, enligt en färsk undersökning fr?n Visma.

Framtidstron bland sm? och medelstora företag är starkare än p? flera ?r. Mer än hälften av dem räknar med ökad försäljning det kommande halv?ret. Det visar Vismas Affärsbarometer, som bygger p? en enkät till de mindre företagen i Sverige.
? Resultatet tyder p? att konjunkturen pekar rejält upp?t, det finns uppenbarligen en stor optimism bland sm? och medelstora företag. De st?r för omkring hälften av näringslivets omsättning och sysselsättning s? deras syn p? framtiden är en viktig konjunkturindikator säger Henrik Salwén, vd för Visma Advantage, som genomfört undersökningen.
Förväntningar p? ökad försäljning
Andelen optimistiska företagare har ökat kraftigt jämfört med motsvarande mätningar tidigare ?r. B?de p? v?ren och hösten förra ?ret trodde 45 procent p? ökad försäljning kommande halv?r. V?ren 2014 är andelen positiva uppe i 53 procent.
Fler försäljningskanaler och ökad köpkraft bland kunderna är de viktigaste orsakerna till att man tror p? bättre försäljning.
? En bidragande orsak till den ökande optimismen är sannolikt att sju av tio företagare i undersökningen haft bättre eller lika bra försäljning de senaste sex m?naderna som de hade förväntat sig, säger Henrik Salwén.
Även inköpen väntas öka
Förväntningar p? ökad försäljning leder ocks? till fler inköp. Vismas Affärsbarometer visar att inköpen i de mindre företagen kommer att öka mer än tidigare. 38 procent uppger att de räknar med ökade inköp de närmaste sex m?naderna. Förra v?ren hade 33 procent av företagen den prognosen.
Norrbottningar mest optimistiska
Företagarna i Norrbotten är mest optimistiska i landet när det gäller förväntningarna p? ökad försäljning och fler inköp. Framtidstron är extra stor även i Hallands, Västernorrlands och Jämtlands län, medan företagarna i Jönköpings län, i Dalarna samt p? Gotland är mer avvaktande. Förra v?rens listetta, Sörmland, har halkat ner till nionde plats.
Bifogat dokument: Undersökningen i tabellform och med länsrankningar.

Vismas Affärsbarometer bygger p? en enkät bland sm? och medelstora företag i Sverige under perioden 10-17 mars 2014. Drygt 1 100 företag svarade p? enkäten, som är en viktig konjunkturindikator p? framtidstron bland sm? och medelstora företag.
För mer information, kontakta
Henrik Salwén, vd för Visma Advantage AB, 0708-16 66 11, [email protected]
Om du vill komma i kontakt med deltagare i undersökningen för intervjuer, kontakta Ramona Johansson, Visma Advantage, 08-534 817 72, [email protected]
Visma gör verksamheter mer effektiva, genom att leverera programvara, outsourcingtjänster, inköpslösningar, inkassotjänster, butiksdatalösningar samt IT-relaterad utveckling och konsultverksamhet. Vi förenklar och automatiserar verksamhetsprocesser b?de inom privat och offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiska kunder använder v?ra produkter och tjänster, och ytterligare 330 000 använder oss som hostingpartner. Vi är 5 600 anställda och omsatte 6 500 miljoner norska kronor 2013.
Bifogade filer
31420Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy