SE

Kraftig ökning av seniorföretagandet

2014-09-09 08:10 Visma Landets seniorer startar företag som aldrig förr. Antalet nya näringsidkare över 65 ?r ökade med 21 procent första halv?ret i ?r. Det visar en färsk sammanställning fr?n Visma.

Landets seniorer startar företag som aldrig förr. Antalet nya näringsidkare över 65 ?r ökade med 21 procent första halv?ret i ?r. Det visar en färsk sammanställning fr?n Visma.

? M?nga b?de kan och vill jobba när de n?tt pensions?ldern. Ökad efterfr?gan p? seniorernas kompetens gör att egna företag är ett tilltalande alternativ för ett stadigt växande antal av dem, säger Rolf Dahlberg, vd för Visma Spcs som st?r bakom kartläggningen.
Företagare eller anställd
Första halv?ret 2014 registrerade sig 1 111 personer över 65 ?r som enskilda näringsidkare. Det ska jämföras med att det startades 920 firmor i ?ldersgruppen första halv?ret 2013. Ökningen sker samtidigt som det totala nyföretagandet, oavsett ?lder och företagsform, ligger p? ungefär samma niv? i ?r som det gjorde förra ?ret.
? Äldre personer är attraktiva p? marknaden. Det ser vi även när mindre företag anställer. Dagens seniorer är dels överlag friskare än tidigare, dels bättre utbildade. Det kombinerat med deras l?nga erfarenhet gör det lätt att först? att m?nga företagare gärna ser dem som anställda eller uppdragstagare, säger Rolf Dahlberg.
Männens dominans fortsätter
Precis som de senaste ?ren är ungefär sju av tio nya näringsidkare över 65 ?r män. Bakom första halv?rets registreringar st?r 68 procent män jämfört med 73 procent motsvarande period i fjol.
Det mest jämställda länet hittills i ?r är Gotland med lika m?nga manliga som kvinnliga nystartare. Längst ner p? jämställdhetsskalan finns Gävleborgs län med 13 procent kvinnor.
Den största ökningen av seniorernas nyföretagande noteras i Sörmland, där nyregistreringarna fördubblats jämfört med i fjol. Kronoberg ligger i botten med minus 29 procent.
Konsultuppdrag vanligast
Den vanligaste branschen bland 65-plussarna är uthyrning av bostäder och lokaler. Den tidigare mest populära branschen ? teknisk konsultverksamhet ? har förpassats till tredje plats.
Uthyrning av bostäder och lokaler är den enda av de tio vanligaste branscherna där kvinnorna är i majoritet. Den tydligaste manliga dominansen finns inom bygg, teknisk konsultverksamhet och juridik. Den mest jämställda branschen är redovisning och revision.
De tio mest populära branscherna
– Uthyrning av bostäder och lokaler
– Konsultverksamhet företagsorganisation
– Teknisk konsultverksamhet
– Butiks-, parti-, torg- och internethandel
– Bygg (snickeri, m?leri, mark, el, vvs)
– Litterärt och konstnärligt skapande
– Redovisning och revision
– Fastighetstjänster och lokalv?rd
– Artistisk verksamhet
– Advokatbyr?- och annan juridisk verksamhet
Om statistiken
Undersökningen omfattar registreringen av enskild näringsverksamhet första halv?ren 2013 och 2014. Den bygger p? statistik fr?n Bolagsverket, Skatteverket och UC. Bilagan inneh?ller topplistor per län, bransch och kön.
Bifogat dokument: Seniorernas nyföretagande med topplistor per län, bransch och kön.

A to już wiesz?  Stark avslutning p? värmepump?ret

För mer information, kontakta
Rolf Dahlberg, vd för Visma Spcs AB, 0470-70 60 39
Lars Fredell, pressansvarig hos Visma, 0708-39 69 25

Visma gör verksamheter mer effektiva, genom att leverera programvara, outsourcingtjänster, inköpslösningar, inkassotjänster, butiksdatalösningar samt IT-relaterad utveckling och konsultverksamhet. Vi förenklar och automatiserar verksamhetsprocesser b?de inom privat och offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiska kunder använder v?ra produkter och tjänster, och ytterligare 330 000 använder oss som hostingpartner. Vi är 5 600 anställda och omsatte 6 500 miljoner norska kronor 2013.
Bifogade filer
261410Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy