SE

KRAFT-givande samtal stödjer äldre i vardagen

I dagens v?rd har samtalets plats nästan försvunnit och m?nga äldre patienter känner sig ensamma och utelämnade, speciellt vid tillfällen när de m?ste lära sig att hantera ohälsa i sin livssituation. Detta vill forskare vid Högskolan i Skövde och Högskolan i Bor?s r?da bot p?. Genom en studie i tre olika kommuner skapar man nu utrymme för samtal, kraft och livsglädje som ger äldre stöd att hantera vardagen med l?ngvarig smärta.

Catharina Gillsjö och Mia Berglund, b?da verksamma p? Högskolan i Skövde, har länge forskat om hur man som äldre lär sig att leva med l?ngvarig sjukdom och smärta. Utifr?n sin forskning driver de nu en studie där legitimerad hälso- och sjukv?rdspersonal inom kommunal hemv?rd utbildas i att stödja äldre i vardagen genom s? kallade KRAFT-givande samtal. KRAFT st?r för orden konfrontation, reflektion, ansvarstagande, fr?n ?man? till ?jag? och taktfull utmanande h?llning.

? Samtalen har sin grund i v?rdvetenskap med ansatsen att människan har kraften i sig själv att hitta hälsa och välbefinnande, och mycket g?r ut p? att fokusera p? det som är positivt i tillvaron. Det handlar om att sätta upp enkla m?l om vad man vill och kan göra den närmaste framtiden men ocks? om att f? tid att berätta om sin livssituation, säger Catharina Gillsjö, lektor i omv?rdnad vid Högskolan i Skövde.

Studien har rullat p? under v?ren 2014 en stor del av arbete har handlar om att bygga upp ett bra team med den v?rdpersonal som ger de KRAFT-givande samtalen för att skapa bra förutsättningar för alla inblandade. Den v?rdpersonal som deltar i studien har blivit utbildade för att kunna hantera metodiken.

? V?rdpersonalen som ing?r i v?r studie har f?tt tv? heldagars utbildning fr?n oss och sedan har vi varit ute som handledare till dem under v?ren när v?rdpersonalen genomfört KRAFT-givande samtal varje vecka med äldre personer med hemsjukv?rd, säger Mia Berglund, lektor i omv?rdnad vid Högskolan i Skövde.

Studien är ett av flera forskningssamarbeten mellan Högskolan i Skövde och Högskolan i Bor?s. Ett 20-tal äldre deltar idag i studien, ett 20-tal i en kontrollgrupp och ett 10-tal v?rdare är inblandade. Man är nu inne i ett skede med avslutande intervjuer.

För mer information, kontakta:
Catharina Gillsjö, lektor i omv?rdnad, tfn 0500-44 84 58
Mia Berglund, lektor i omv?rdnad, tfn 0500-44 84 19

Högskolan i Skövde är en liten och modern högskola med högaktuella utbildningar och samhällsnyttig forskning. Vi utg?r fr?n verkligheten i dagens behov och morgondagens utmaningar. V?ra studenter f?r förutsättningarna för att lyckas med sina studier och m?l genom att vi gärna tänker nytt, är öppna för strategiska samarbeten med omvärlden och tar väl hand om v?ra studenter.1000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Annelie Eldh   #Den Lyckliga Pessimisten   #Janne Bylund   #Mattias Lundberg Bara