SE

Konkurserna ökade med 12 procent första kvartalet

P? uppdrag av regering har SCB undersökt hur jämförbar statistiken över ungdomsarbetslöshet är mellan Sverige och ?tta europeiska länder. Den sammantagna slutsatsen av undersökningen är att jämförbarheten är mycket god.
SCB har haft i uppdrag av regeringen att undersöka hur jämförbar statistiken över ungdomsarbetslöshet är mellan Sverige och Nederländerna, Tyskland, Österrike, Storbritannien, Danmark, Finland, Island samt Norge.
I uppdraget ing?r att redovisa skillnader i metoder mellan ländernas arbetskraftsundersökningar, men ocks? att översiktligt beskriva institutionella skillnader mellan länderna som förklarar de skilda niv?erna i statistiken.
Utredningen har gjorts med stöd av Eurostat och statistikbyr?erna i det utpekade länderna, vilka särskilt efterfr?gades i uppdraget.
Mer information finns i rapporten:
Ungdomsarbetslöshet ? jämförbarhet i statistiken mellan ett antal europeiska länder
samt i artikeln:
Statistik över ungdomsarbetslöshet är jämförbar

Statistikansvarig myndighet och producent
Statistiska centralbyr?n, Arbetskraftsundersökningarna
Box 24300
104 51 Stockholm

Förfr?gningar
Anna Broman
Tfn 08-506 944 62
E-post [email protected]
Daniel Samuelsson
Tfn 08-506 949 78
E-post [email protected] som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Enligt Mary Meeker   #Finland   #Henric Ehrenblad   #Laurence Romani