SE

Kommunerna minskar kontantstödet till idrottsföreningarna

Nästan hälften av landets kommuner har i ?r minskat det ekonomiska kontantstödet till idrottsföreningarna. I ?r ger de i genomsnitt 110 kr per inv?nare i föreningsstöd jämfört med 156 kronor 2013. Riksidrottsförbundets ordförande Karin Mattsson Weijber menar att det är en oroande utveckling som riskerar att sl? mot barn och ungdomar i ekonomiskt utsatta familjer.
Kommunernas stöd är viktigt för föreningarna. Sammantaget handlar det om cirka 5,4 miljarder ?rligen, allts? drygt tre g?nger s? mycket som statens stöd p? cirka 1,7 miljarder. Det best?r dels av subventionerade hyror p? idrottsanläggningar och stöd till föreningars anläggningar, dels direkt kontantstöd till idrottsföreningarna. För att följa utvecklingen av stödet har Riksidrottsförbundet de senaste tio ?ren l?tit undersökningsföretaget CMA göra en kartläggning av stödet. Nu är 2014 ?rs siffror klara. Och de visar tydlig minskning av det kontanta stödet.
Nästan hälften, 44 procent, av de 268 kommuner som har svarat uppger att det minskat stödet jämfört med förra ?ret. 41 procent säger att de har ökat det, men minskningarna är totalt sett betydligt större än ökningarna.
? Resultatet är oroväckande, särskilt som vi kan se en ned?tg?ende trend de senaste ?ren även om det ser väldigt olika ut i olika kommuner, säger Karin Mattsson Weijber.
Jämfört med 2008 har det genomsnittliga kontantstödet minskat fr?n drygt fyra miljoner kr till drygt 3,6 miljoner. Sammanlagt innebär det att stödet minskat med nästan 120 miljoner kronor. Detta samtidigt som det statliga stödet till föreningarna, främst i form av lokalt aktivitetsstöd, legat still.
? Den sammantagna minskningen ser kanske inte s? stor ut fr?n ?r till ?r, men i de kommuner som drar ner p? stödet s? f?r det konsekvenser. Föreningarna tvingas kompensera de minskade intäkterna genom exempelvis höjda deltagaravgifter och krav p? mer ideella insatser. Det innebär att allt fler föräldrar inte kommer att ha r?d att l?ta sina barn idrotta. Eller i alla fall inte börja med en andra eller tredje idrott, säger Karin Mattsson Weijber.
Studier visar att människor m?r bra, har en positiv fritid, känner glädje och gemenskap om de idrottar. Det är ocks? i föreningarnas barn- och ungdomsverksamhet v?ra OS- och VM-medaljörer en g?ng inledde sina idrottskarriärer. Enligt Karin Mattsson Weijber ger svensk idrott genom det ideella arbetet m?ngdubbelt tillbaka för varje krona stat och kommun bidrar med.
? Politikerna är ocks? alltid noga med att p?peka att alla ska ha möjlighet att idrotta. D? m?ste de ocks? hjälpa till att skapa förutsättningarna för det, säger Karin Mattsson Weijber.
Fakta om kommunundersökningen 2014
Riksidrottsförbundet har under flera ?r regelbundet l?tit CMA Research kartlägga kommunernas idrottsstöd. Svarsfrekvensen är hög, i ?r svarade 268 (92 procent) av landets 290 kommuner p? enkäten, en webbenkät riktad till ansvarig person p? kommunens fritidsförvaltning eller motsvarande. Undersökningen gjordes i början av ?ret, d? 2014 ?rs budget var fastlagd.
Läs Karin Mattsson Weijbers krönika om kommunundersökningen p? rf.se

För fler kommentarer kontakta
Karin Mattsson Weijber
Ordförande, Riksidrottsförbundet
070-600 37 22

För mer information om undersökningen kontakta
Fredrik Rodhe
Riksidrottsförbundet
070-512 21 62

0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #EU   #Ljunggren Naturvardsverket   #Margareta Lundin Unger   #Robert Ljunggren