SE

Kollegornas sjukfr?nvaro p?verkar den egna sjukfr?nvaron

2014-04-24 08:45 IFAU - Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering Minskat krav p? läkarintyg ökar sjukfr?nvaron och kollegornas sjukfr?nvaro p?verkar dig, visar en ny rapport fr?n IFAU av Per Johansson, Arizo Karimi och J Peter Nilsson.

Minskat krav p? läkarintyg ökar sjukfr?nvaron och kollegornas sjukfr?nvaro p?verkar dig, visar en ny rapport fr?n IFAU av Per Johansson, Arizo Karimi och J Peter Nilsson.
I Göteborgs kommun infördes p? försök ett uppskjutet krav p? läkarintyg för hälften av befolkningen ?r 1988. De som krävdes p? läkarintyg först efter 14 dagar istället för efter 7 dagar ökade sin sjukfr?nvaro. Rapportförfattarna finner att även de som inte omfattades av förändringen var mer sjukfr?nvarande.
? Att de som inte hade ett minskat krav p? läkarintyg änd? ökade sin sjukfr?nvaro förklarar vi med s? kallade sociala interaktionseffekter, säger Arizo Karimi. Kollegornas minskade krav upplevdes troligen som orättvist, vilket ökade den korta sjukfr?nvaron även bland dem som inte omfattades.
Män och kvinnor p?verkas lika mycket av kollegornas fr?nvaro
Skillnaderna mellan män och kvinnor i den grupp som fick uppskjutet krav p? läkarintyg var stora. Männen reagerade starkare p? den borttagna kontrollen, och deras sjukfr?nvaro ökade nästan dubbelt s? mycket som kvinnornas. I gruppen som inte omfattades p?verkades alla lika mycket. Dock tycks männen och kvinnorna framförallt ha p?verkats av kollegor av samma kön, kvinnor p?verkas av de kvinnliga kollegornas sjukskrivningar och män av manliga kollegors sjukskrivningar.
? V?ra resultat tyder p? att kvinnor och män tar lika stor hänsyn till sin sociala omgivning, fortsätter Arizo Karimi. Just skillnaden i mäns och kvinnors sociala preferenser var n?got vi var särskilt intresserade av i v?r forskning.
Metod och data
I rapporten används data fr?n Försäkringskassan och SCB. Urvalet best?r av personer bosatta i Göteborgs kommun 1988 som arbetade p? arbetsplatser med 10?100 anställda. Försöket slumpades p? födelsedatum, vilket innebär att vi kan studera effekten av läkarintygskravet genom att jämföra fr?nvaron i försöks- respektive kontrollgruppen. För att studera hur individer p?verkas av omgivningen undersöks hur individer i kontrollgruppen p?verkas av att arbeta med kollegor som omfattades av försöket.
Kontaktinformation
IFAU-rapport 2014:7 ?Könsskillnader i hur sjukfr?nvaro p?verkas av omgivningen? är skriven av Per Johansson vid IFAU, Arizo Karimi vid IFAU och J Peter Nilsson vid Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet, och är en sammanfattning av IFAU Working paper 2014:9. Vill du veta mer kontakta Arizo Karimi 018-471 60 54, [email protected]

IFAU är ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet. Vi stödjer och genomför vetenskapliga utvärderingar inom arbetsmarknads-, utbildnings- och socialförsäkringspolitik.
Vi sprider v?ra resultat genom v?r webbplats, publikationer, twitter, kurser och konferenser.
Välkomna att höra av er.0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy