SE

Knappt hälften g?r eller cyklar till skolan

Knappt hälften av barnen g?r eller cyklar till skolan enligt en undersökning fr?n If. Var tredje skolbarn ?ker kollektivt och tv? av tio f?r skjuts med föräldrarna i bil. Andelen barn som g?r eller cyklar är högst i Kronoberg och lägst i Stockholm.
Trots att studier pekar p? att b?de skolresultat och hälsa förbättras om barn g?r eller cyklar till skolan, st?r det inte längre inskrivet i läroplanen hur alla skolbarn ska f? undervisning i trafiksäkerhet. Det är istället upp till varje skola att avgöra, vilket leder till att m?nga barn i princip inte f?r n?gon trafikundervisning alls.
Försäkringsbolaget If har l?tit fr?ga föräldrar med sammanlagt över 1 100 barn i skol?ldern hur barnen tar sig till skolan. Resultatet visar att knappt hälften av barnen, 45 procent, g?r eller cyklar. 34 procent ?ker buss eller andra kollektiva färdmedel. 18 procent f?r skjuts med bil.
– Vi vet att en stor riskfaktor vid skolorna är föräldrar som skjutsar sina barn. Om fler barn g?r eller cyklar ökar vi trafiksäkerheten samtidigt som barnen blir friskare och lär sig mer, säger Iréne Isaksson-Hellman, trafiksäkerhetsforskare p? If.
Undersökningen visar ocks? att det är stor skillnad över landet i valet av färdmedel till skolan. Högst andel barn som g?r eller cyklar, mer än sex av tio, är det i Kronobergs län. Lägst är andelen i Stockholms län där bara var tredje barn g?r eller cyklar till skolan.
– Ju fler som f?r skjuts desto farligare blir skolvägen för de som g?r eller cyklar. Därför krävs ett större engagemang fr?n b?de föräldrarna och skolan för att fler barn ska g? och cykla till skolan, säger Iréne Isaksson-Hellman.
Undersökningen
Hur tar sig ditt/dina barn oftast till skolan under den snöfria perioden p? ?ret?
FärdmedelAndel
Promenerar24 %
Cykel21 %
Buss, t?g, kollektivt34 %
Skjuts med bil 18 %
Annat3 %
summa100 %

Undersökningen gjordes av YouGov p? uppdrag av If i februari/mars 2014 bland 740 föräldrar med barn i ?ldern 6 – 17 ?r.
För mer information: Kajsa Svärd, presskontakt If Sverige, 070-883 64 11, [email protected]

Försäkringsbolaget If är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Ifs premieinkomst uppgick ?r 2012 till drygt 40 miljarder svenska kronor och antalet anställda är 6 800. If ing?r i finanskoncernen Sampo Plc. If erbjuder bland annat bilförsäkring, hemförsäkring, företagsförsäkringar och personförsäkring.6400Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Antonia Ax   #Bilaga Sammans   #Jonas Karlsson   #Pontus Schultz