Utredninger

Klimautfordringen skaper problemer for vannverk

14-11-2013 09:00 Ramb?ll I Flesberg flyttes drikkevannsforsyningen bort fra L?gen. Ramb?ll har funnet nye br?nner langt fra flomsonen.

I Flesberg flyttes drikkevannsforsyningen bort fra L?gen. Ramb?ll har funnet nye br?nner langt fra flomsonen.
FLESBERG: T?ka er i ferd med ? lette fra elgens rike i Flesberg kommune. Tytteb?rene lyser fortsatt r?dt og sola titter frem p? den store r?doransje boreriggen som bryter stillheten.
? Se her, sier Michael Rene Helgestad, seksjonsleder Vannmilj? i Ramb?ll, og viser vei. ? Her er br?nnen vi boret i g?r.
Han tar av et at lokk p? et r?r som stikker opp av bakken. Vannet flommer over kanten av borehullet.
? Det viser at vi har en kilde med vann under trykk ?artesisk grunnvann?. Vi borer ikke i blinde, sier Ramb?lls seksjonsleder.
? N? kan jeg sove godt n?r L?gen er diger, smiler Thor Inge Navelsaker driftsjef i Flesberg kommune.
?kt nedb?r p?virker drikkevannet. De siste 100 ?rene har det v?rt 40 prosents ?kning i nedb?rsmengden. Den vil ?ke raskere framover, i takt med den globale oppvarmingen, viser FNs siste klimarapport. Flesberg kommune har, som mange andre kommuner langs L?gen og andre store vassdrag, drikkevannsforsyningen plassert like ved elva. De siste ?rene har kommunen merket den ?kte nedb?ren, forteller Navelsaker.
? V?r eksisterende vannforsyning ligger tette ved L?gen. Vi opplever at noen kunder klager p? endring i smaken p? vannet om v?ren n?r det er stor vannf?ring over tid. Vi har hatt en 70 ?rs flom, og en 30 ?rs-flom og flere 10?rs flommer, bare de siste 5 ?rene, sier han.
Viktig for folkehelsen
Dette er et velkjent problem for mange vannverk, forteller divisjonsleder i Ramb?ll, Vibeke Riis:

? Klimautfordringen skaper ekstra utfordringer. F?r hadde vi kanskje en flom hvert ti?r, mens vi n? har flomsituasjoner flere ganger i ?ret, sier Vibeke Riis divisjonsleder p? milj?, vann og klima i Ramb?ll. Hun forteller at vannet i Norge ikke er s? rent som mange tror.
?I Norge skyldes mer enn 100 000 sykedager i ?ret d?rlig vannkvalitet. Det betyr at en god drikkevannskilde er et godt utgangspunkt for at forbruker skal f? rent vann i kranen.
Ramb?ll jobber n? med mange lignende saker, hvor grunnvannsuttaket som er plassert i flomutsatte omr?der flyttes til omr?der med lav risiko for oversv?mmelser og forurensing, forteller Riis.
? Bare her i fylket finnes flere slike tilfeller. Disse l?ser vi gjennom rammeavtale vi har med Buskerud, Telemark og Vestfold.
Borer i fjell I stedet for ? etablere en fullgod reservel?sning for drikkevannet i flomsituasjoner, velger n? Flesberg kommune ? etablere en ny drikkevannsforsyning i fjell oppi dalsiden (ca. 290 meter over havet) overfor tettstedet Flesberg.

? Vi ville opp i h?yden. I dette omr?det her er det alltid fukt i bakken og det er ingen fare for flom. Vi slipper ogs? menneskeskapte p?virkninger og eventuelle risikoer fra det. Dette vil sikre oss en god og stabil r?vannskvaliteten, noe som gj?r at vi slipper dyr vannbehandling, sier Thor Inge Navelsaker i Flesberg kommune.
Br?nnene har selvfall ned til h?ydebassenget ved Flesk?sveien i Fleberg.
? Det gj?r at vi sparer pumpekostnader og de totale driftskostnadene g?r ned. Det kommer v?re abonnenter til gode.
Velutpr?vd metode. Vannet spruter n? ut av br?nn nummer to:
? Br?nnene vil f? en dybde p? 129 meter. Vi har plassert br?nnene i et omr?de med tett morene, s? de er overdekket med 30 meter med l?smasse som fungerer som en beskyttelsessone, sier Helgestad.
Ramb?ll har brukt en velutpr?vd geofysisk unders?kelsesmetode, for ? finne riktig sted ? bore. Det har blitt benyttet et instrument, som m?ler det sekund?re magnetfeltet som langb?lget elektromagnetisk st?ling, som dannes ved passering gjennom vannf?rende sprekkesoner eller malmkropper i berggrunnen. Metoden brukes til kartlegging av vann- og malmforekomster.
? Metoden gir ikke garanti men ?ker sannsynligheten for ? f? et godt resultat, da man reduserer sannsynligheten for feilboring. Vi borer ikke i blinde. Vi fikk treff p? f?rste fors?k. Det er vi forn?yd med, sier Helgestad.
Med 10 kubikkmeter vann i timen vil de nye br?nnene dekke behovet til mellom 70 og 80 husstander i Flesberg tettsted.
? Det som n? gjenst?r ? se er om br?nnene vil gi tilstrekkelig med vann over tid og om vannkvaliteten er god nok, sier seksjonslederen i Ramb?ll.

Ramb?ll er Nordens ledende r?dgiver innen plan, arkitektur og teknikk. I Norge er vi 1400 medarbeidere fordelt p? 24 kontorer. Virksomheten har totalt n?rmere 10 000 medarbeidere lokalisert i 21 land.
0000Send som e-post
Del denne

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy