SE

Klimatförändring allvarligaste miljöproblemet enligt riksdagskandidater

Klimatfr?gan är het inför valet. Enligt en ny undersökning som IVL Svenska Miljöinstitutet gjort anser 71 procent av partiernas ledande riksdagskandidater att klimatförändring är det allvarligaste miljöproblemet. Allmänheten är mer splittrad i fr?gan, även om flest h?ller med om politikernas bedömning.
? Det r?der inget tvivel om vilken miljöfr?ga som politikerna tycker är viktigast. Vi f?r hoppas att det kommer att avspeglas i politiken efter valet. Sverige och världen st?r inför stora utmaningar när det gäller att ställa om till ett samhälle med betydligt lägre utsläpp av växthusgaser, säger Tord Svedberg, vd för IVL Svenska Miljöinstitutet.
Sju av tio, 71 procent, av de riksdagskandidater som svarat p? enkäten anser att klimatförändring är det allvarligaste miljöproblemet. Näst flest, tio procent, anser att kemikalier är allvarligast, och sju procent att förlust av biologisk m?ngfald är allvarligast.
Allmänheten är betydligt mer splittrad i fr?gan om vad som är det allvarligaste miljöhotet. IVL ställde samma fr?ga som riksdagskandidaterna fick till allmänheten. De flesta, 25 procent, svarar att klimathotet är allvarligast. Tätt efter följer kemikalier som 18 procent tycker är allvarligast och efter det luftföroreningar med 16 procent.
? Klimathotet kan upplevas som mer abstrakt än m?nga andra miljöhot. Kemikalier och luftföroreningar är problem som människor p? goda grunder oroar sig över i vardagen. Det kan vara förklaringen till att svaren skiljer sig s? mycket mellan politiker och allmänhet, säger Tord Svedberg, vd för IVL Svenska Miljöinstitutet.
Klimatfr?gan prioriterades allra högst av Vänsterpartiets riksdagskandidater. Av dem svarade 94 procent att klimatförändringarna är det allvarligaste miljöhotet. Av Sverigedemokraternas kandidater svarade endast 5 procent att klimatfr?gan var allvarligast. Kemikalier ans?gs allvarligast av Sverigedemokraternas kandidater, 36 procent.
Läs rapport om IVL Svenska Miljöinstitutets enkät till riksdagskandidaterna.
Läs resultatet fr?n Sifo-undersökningen.
För mer information kontakta:
Tord Svedberg, vd, [email protected], tel. 08-598 56 394
Sara Malmheden, pressansvarig, [email protected], tel. 08-598 56 310
Om undersökningarna:
IVL Svenska Miljöinstitutet har, via pr-byr?n Westanders ?Stora valenkäten?, l?tit 510 riksdagskandidater p? valbar plats svara p? fr?gan ?Vilket av nedan anser du är det allvarligaste miljöproblemet i Sverige??. De svarande kunde välja p? följande alternativ: förlust av biologisk m?ngfald, försurning, kemikalier, klimatförändring, luftföroreningarna, str?lning, övergödning och tveksam/vet ej/vill ej svara. Av de som fick enkäten svarade 73,1 procent, 373 kandidater.
Genom undersökningsföretaget Sifo ställde IVL samma fr?ga till allmänheten.
IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende, icke-vinstdrivande miljöforskningsinstitut som ägs av en stiftelse gemensamt grundad av staten och näringslivet. IVL Svenska Miljöinstitutet grundades 1966
och har sedan dess arbetat med utveckling av nya lösningar p? miljöproblem, b?de p? nationell och p? internationell niv?.
IVL arbetar med tillämpad forskning och uppdrag för en ekologiskt, ekonomiskt och socialt h?llbar tillväxt inom näringslivet och övriga samhället. Institutet har Sveriges bredaste miljökompetens och har drygt 200 anställda. Läs mer här: www.ivl.se31100Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy