SE

Kerstin Bergendal tilldelas Bror Ejves stipendium

När förändrade en konstnär kommunala planeringsprocessersenast?
? Kerstin Bergendal tilldelas Bror Ejves stipendium 2014

Konstnären Kerstin Bergendal tilldelas Bror Ejves stipendium 2014 för arbetet med PARK LEK, där hon använt sig själv som?tvärg?ngare? mellan grupper av människor, platser och styrmodeller. Stipendiet best?r av 20.000 kr och delas ut av Folkrörelsernas Konstfrämjande.
Välkomna till stipendieutdelning i Hallonbergens Centrum den 1 oktober kl.13:
13.00 Konstfrämjandets ordförande Berit Högman delar ut Bror Ejves stipendium 2014
13.10 Konstnären Kerstin Bergendal berättar om sitt arbete
13.20 Kommunstyrelsens ordförande Jonas Nygren berättar hur konstverket p?verkat planerna för Hallonbergen och Ör
OSA till [email protected] senast 30 september
Konstfrämjandets motivering:
PARK LEK innebär ett unikt sätt för medborgare i tv??konstglesa? bostadsomr?den att möta konst. Kerstin Bergendalhar som konstnär fungerat som en ?tvärg?ngare? mellan grupper avmänniskor, platser, styrmodeller och uttryckssätt och aktivtanvänt konsten som dörröppnare. Konstprojektet bygger dessutom p? processer och inte objekt, p? utopiskt tänkande som planeringsmetod och p? ackumulation av perspektiv snarare än renodling. Det levda livets kompetens lyfts fram och därmed ing?rkonflikter som ett viktigt och positivt element. Sist men inte minst s? insisterar PARK LEK p? behovet av att l?ta saker ta tid, n?got som blir alltmer ovanligt i konsten s?väl som i livet i allmänhet. Vi känner inte tilln?got annat projekt av det här slaget, varken i Sverige eller n?gon annanstans.

PARK LEK är sannolikt det första konstprojektet i Sverige som förm?tt riva upp ett existerande program för utbyggnad av ettbostadsomr?de och ersatt det med konkreta motförslag och vägledande principer för en kommuns fortsatta arbete med stadsplanering. Under 2010?2014 har konstnären Kerstin Bergendal, tillsammans med lokalsamhället, inte bara föreslagit och f?tt gehör för ett alternativt sätt att förtäta stadsdelarna i Hallonbergen och Ör i Sundbybergs kommun, utan även förändrat stadens sätt att tänka planering. Detta har skett genom konkret idé och formarbete, kombinerat med ?administrativ aktivism? i de kommunala förvaltningarna och i kommunfullmäktige.
Efter fyra ?r best?r PARK LEKprojektets konstnärliga arv till Sundbyberg av: ett femtiotal filmade intervjuer med mer än 140 deltagare (i hela projektet har mer än 300 olika personer deltagit), en ackumulation av perspektiv p? stadsdelarna samlade i en ?lagerp?lager?karta över Hallonbergen och Ör och en sv?rdefinierad ny diskussionsplattform i Sundbyberg vid namn PARK LEK PARLAMENT. Sist men inte minstlämnar konstnären en konkretiserad alternativ plan för den framtidautvecklingen av de tv? stadsdelarna, samt ett antal vägledande principer.

PARK LEK började som en inbjudan fr?n Marabouparken konsthall att reflektera över Sundbybergs gröna, offentliga rum. Resultatet sombl a bestod i en subjektiv, handritad karta över hela kommunen, presenterades p? konsthallen 2010 och blev upptakten till projektets nästa fas där Kerstin Bergendal inbjöds av Sundbybergs miljö och stadsbyggnadsförvaltning att leda en parallell dialogprocess för förtätning av Hallonbergen och Ör.

Den andra och tredje delen av projektet realiserades av Kerstin Bergendal i samarbete med Sundbybergs stad och Marabouparken konsthall, samt ingick som en del av forskningsuppdraget “Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer” som leddes av Statens konstr?d, Riksantikvarieämbetet, Boverket och Arkitekturmuseet. Projektets avslutande del PARK LEK PARLAMENT tog fysisk formsom ett knallrosa, öppet rum i miljonprogrammet Hallonbergen Centrum där alla diskussioner och workshops genomfördes inför öppen rid? mitt bland centrumets övriga besökare. Vid projektets slut i maj i?r fattades ett principiellt beslut i kommunstyrelsen i Sundbyberg att användakonstprojektets förslag och arbetsmetoder i det fortsatta arbetet.
Bror Ejves stipendium
Till minne av Bror Ejves Konstfrämjandetsförste chef instiftades 1962 en fond. Syftet är att stödja konstfrämjande insatser i BrorEjves anda, insatser som gör att fler deltar inom bildkonsten.
Läs mer om PARK LEK
http://www.parklek.com/
http://marabouparken.se/park-lek-parlamentet/

https://www.sundbyberg.se/om-sundbyberg/sa-arbetar-vi-med…/park-lek—utveckling-hallonbergen-or.html

http://kerstinbergendal.com/

Marabouparken är en institution som arbetar med den samtida konsten.
Det gör vi genom ett rikt och omväxlande program best?ende av utställningar, seminarier, samtal, visningar och publikationer som ställer konsten i relation till andra sammanhang. Med samtidskonsten som utg?ngspunkt vill vi ocks? synliggöra det offentliga rum vi verkar i, där Marabouparken som historiskt monument utgör ett naturligt avstamp.
Följ oss p? Facebook och Instagram1000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Erik Bengtzboe   #Hanna Wagenius   #Magda Rasmusson   #Unionen Kent Andersson