SE

Kävlinge har störst tillväxt ? ?rets Företagarkommun 2014

I UCs och Företagarnas gemensamma tillväxtmätning ?rets Företagarkommun är vinnaren Kävlinge i Sk?ne.

? Under ett enskilt ?r betyder företagens prestationer och konjunkturutvecklingen mer för den lokala tillväxten i kommunen än regelverk och skatter, säger Elisabeth Thand Ringqvist, vd för Företagarna.
?rets Företagarkommun visar var i Sverige företagandet har utvecklats snabbast under det senaste ?ret. Företagen i Kävlinge har under 2013 ökat omsättningen med 6 procent och förbättrat resultatet med i snitt 26 procent. P? andra plats kommer Bergs kommun i Jämtlands län och p? tredje plats kommer Färgelanda kommun i Västra Götalands län.
? 2013 var precis som 2012 ett tufft ?r för m?nga svenska företag. Men trots den svaga konjunkturen har m?nga företag gjort starka insatser vilket lett till att kreditvärdigheten fortsatt förbättrats, säger Anders Hugosson, vd för UC.
Gällivare ? bäst p? uth?llig tillväxt
Gällivare kommun i Norrbottens län är bäst när alla kommuners resultat de senaste fem ?ren rankas i mätningen över uth?llig tillväxt.
? Under de senaste fem ?ren företagen i Gällivare kommun haft framskjutande placeringar, vilket inneburit att de haft bra tillväxt och resultatutveckling varje ?r, vilket är imponerande, säger Anders Hugosson.
Till skillnad fr?n m?nga andra mätningar om företagande s? belyser ?rets Företagarkommun inte vad politiken gör för företagen, utan istället vad företagen ?stadkommer för kommunen och dess inv?nare i form av tillväxt.
? God och stabil tillväxt är viktigt för en kommuns ekonomi, sysselsättning och välfärd. En kommun som lyckas skapa ett bra lokalt företagarklimat där företag vill växa och investera f?r mycket tillbaka fr?n sina företagare, säger Elisabeth Thand Ringqvist.
För mer information, kontakta:
Anna Söderström, pressekreterare Företagarna
telefon: 072-250 75 80
Roland Sigbladh, marknadschef UC
telefon: 073-914 84 60
?rets Företagarkommun är ett gemensamt projekt mellan Företagarna och UC. Syftet är att uppmärksamma de kommuner där företagandet utvecklats bäst under det g?ngna ?ret och ?rets Företagarkommun bygger p? sex variabler. Fyra av dessa är relaterade till företagens omsättning och resultat. De övriga tv? avser antalet aktiebolag och deras kreditvärdighet. ?rstillväxten av dessa variabler rankas därefter fr?n högst till lägst. Dessa rankingpoäng summeras sedan i ett ovägt index. Ju lägre sammanlagda poäng desto högre placering f?r kommunen. Variablerna hämtas fr?n företagens bokslut. 2013 ?rs bokslut har jämförts med boksluten fr?n 2012.

UC är Sveriges ledande affärs- och kreditupplysningsföretag. Med hjälp av marknadens mest kompletta kreditupplysningar, unika analyser och effektiva lösningar kan v?ra kunder fatta säkra affärsbeslut. Dessutom erbjuder vi sälj- och marknadsfunktioner att utveckla lönsamma kundrelationer inom s?väl konsument- som företagsmarknaden. UC:s tjänster används som underlag till miljontals beslut av s?väl sm? som stora företag inom m?nga olika branscher, offentlig sektor och av privatpersoner. UC ägs av de svenska affärsbankerna och v?ra cirka 250 medarbetare finns i Stockholm, Göteborg och Malmö.1000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy