SE

Kartläggning av svenskarnas kunskap om djur och natur

2014-08-04 07:41 Kolm?rden Tillsammans med Novus har Kolm?rden under sommaren kartlagt svenskarnas kunskap om djur och natur. Resultatet visar att en tredjedel av Sveriges befolkning aldrig eller endast n?gon enstaka g?ng per ?r upplever svenska lantbruksdjur eller vilda djur i svensk natur. S? väl kunskapen om som intresset för djur och natur är högre bland de äldre ?ldersgrupperna jämfört med de yngre.

Tillsammans med Novus har Kolm?rden under sommaren kartlagt svenskarnas kunskap om djur och natur. Resultatet visar att en tredjedel av Sveriges befolkning aldrig eller endast n?gon enstaka g?ng per ?r upplever svenska lantbruksdjur eller vilda djur i svensk natur. S? väl kunskapen om som intresset för djur och natur är högre bland de äldre ?ldersgrupperna jämfört med de yngre, samt högre bland befolkningen i glesbygd jämfört med storstad.
1090 svenskar har deltagit i en riksomfattade undersökning genomförd av Novus initierad av Parks and Resorts, där bland annat Kolm?rdens djurpark, Furuviksparken och Aquaria ing?r, för att kartlägga svenskarnas intresse för djur och natur. Resultatet visar att en dryg tredjedel (33 %) av Sveriges befolkning aldrig eller endast n?gon enstaka g?ng per ?r kommer nära svenska lantbruksdjur s? som kor och f?r. Denna siffra är än högre för storstadsbor (44 %) samt ?ldersgruppen 18-29 ?r (37 %). En knapp tredjedel (27 %) av befolkningen anger att de aldrig eller bara n?gon enstaka g?ng per ?r kommer nära vilda djur i svensk natur. Även denna siffra är högre bland storstadsbor (36 %) samt ?ldersgruppen 18-29 ?r (33 %).
Nästan fyra av tio svenskar (37 %) anger att de har knapp kunskap om svenska lantbruksdjur. Denna siffra är ännu högre i ?ldersgruppen 18-29 ?r (46 %) medan de äldre ?ldersgrupperna anser sig mer kunniga. Vidare anser tre av fem svenskar (61 %) att de har l?g kunskap om exotiska arter som exempelvis zebror, noshörningar och lejon och dessa arters situation i det vilda.
? Om kunskapen om den natur vi alla härstammar ifr?n minskar s? riskerar viktig kunskap att g? förlorad. Varje ny generation skulle ha allt mindre kunskap att överföra till nästkommande om den biologiska m?ngfalden. Som djurpark är v?r viktigaste uppgift att engagera besökare i djur- och naturfr?gor och behovet av att göra det verkar öka, säger Mats Höggren, zoologisk chef p? Kolm?rden.
Trots det uppger mer än varannan svensk att de är intresserade av djur (57 %) och natur (60 %). De som bor i glesbygd har ett större intresse av djur (67 %) och natur (69 %) än de som bor i storstäderna (55 % respektive 58 %). De äldre ?ldersgrupperna är mer intresserade av djur och natur jämfört med yngre. I ?ldersgruppen 65-79 ?r anger 66 % att de är intresserad av djur samt 74 % att de är intresserade av natur, medan motsvarande siffror i ?ldersgruppen 18-29 ?r är 47 % respektive 46 %. Undersökningen visar ocks? att den yngre ?ldersgruppen rör sig mindre ofta ute i naturen jämfört med äldre.
Som djurpark har Kolm?rden en unik möjlighet att förmedla kunskap och väcka engagemang för den biologiska m?ngfalden och de ekologiska sambanden. Undersökningen visar ocks? att av de respondenter som har besökt Kolm?rden under de senaste tv? ?ren uppger sju av tio att deras först?else för vilda djur och deras situation i deras naturliga miljö har ökat i samband med besöket p? Kolm?rden. M?lsättningen är emellertid att samtliga av Kolm?rdens ca 500 000 ?rliga besökare ska ha blivit mer medvetna om och engagerade för den biologiska m?ngfalden under sitt besök.
Varje ?r kommer tusentals djurintresserade skolelever till Kolm?rdens utbildnings- och forskningscentrum för att lära sig mer om djur, deras livsmiljö och skötsel. Därtill p?g?r just nu tre masterprojekt inom ramen för Kolm?rdens samarbete med Linköpings Universitet, bland annat
undersöks hur delfinerna använder sitt ekolod för att orientera sig. Kolm?rden är även koordinator för SAMBAH, ett första storskaligt forskningsprojekt som kartlägger tumlarbest?ndet i Östersjön. M?lsättningen med projektet är att ge ett bättre underlag för Östersjötumlarens fortlevnad.
Om undersökningen
Undersökningen genomfördes av Novus p? uppdrag av upplevelsekoncernen Parks and Resorts där bland annat Kolm?rdens djurpark, Furuviksparken och Aquaria ing?r. Kartläggningen genomfördes via webbenkät till medlemmar i Novus Sverigepanel. Urvalet är riksrepresentativt för den svenska allmänheten i ?ldern 18-79 ?r. Totalt deltog 1090 personer i undersökningen med en deltagarfrekvens p? 55 %. Fältperioden p?gick mellan den 25 juni till den 1 juli 2014. ¨
För information:
Mats Höggren, zoologisk chef Kolm?rden, 010-708 7586, [email protected]
Lovisa Häggström, t.f. utbildningschef Kolm?rden, 010-708 75 50, [email protected]
Vid fr?gor om undersökningen:
Tina Landelius, informationsansvarig Parks and Resorts, 010-708 7110, [email protected]
Pressbilder kan laddas ner p? bilder.parksandresorts.com/kolmarden.

Destination Kolm?rden best?r av Kolm?rdens Djurpark och Vildmarkshotellet. Kolm?rdens Djurpark öppnades 1965 och är idag Nordens största djurpark. Vildmarkshotellet är ett 4-stjärnigt möteshotell vid Br?vikens strand som riktar sig till b?de privatpersoner och företag. Destination Kolm?rden är en del av Parks and Resorts, Nordens ledande koncern inom upplevelseindustrin. I gruppen ing?r n?gra av Sveriges mest populära resm?l; Gröna Lund, Kolm?rden, Aquaria, Furuvik och Skara Sommarland.0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy