SE

Karl-Johan Persson tilldelas Pontus Schultz pris för ett mänskligare näringsliv

Karl-Johan Persson, vd och koncernchef H&M, belönas idag med Pontus Schultz pris för ett mänskligare näringsliv. Karl-Johan Persson blir den andra i raden mottagare av detta pris, som tidigare även tilldelats Antonia Ax:son Johnson. Priset delas ?rligen ut till en person i näringslivet som har gjort betydande insatser för ökad m?ngfald, jämställdhet och h?llbarhet. Karl-Johan Persson mottog idag priset av H.K.H. Kronprinsessan Victoria i samband med ett seminarium arrangerat av Pontus Schultz stiftelse för ett mänskligare näringsliv.
? Jag ser det här priset som ett kvitto p? att de satsningar vi gör inom h?llbarhet uppmärksammas och värdesätts även utanför H&M. Vi ser att h?llbarhet är viktigt för b?de kunder och medarbetare och att vi har ett ansvar att ta hänsyn till mer än bara att maximera vinsten. Därför använder vi v?r storlek och v?rt inflytande för att driva utvecklingen fram?t inom b?de miljö och sociala fr?gor. Vi arbetar ocks? dagligen med att erbjuda ökad h?llbarhet i alla v?ra kollektioner. När v?ra kunder handlar p? H&M kan de känna sig trygga med att de köper fr?n ett företag som tar ansvar, säger Karl-Johan Persson.
Ur juryns motivering:
?rets pristagare verkar i en bransch som med rätta granskas noga inom samtliga de omr?den stiftelsen vill uppmärksamma: m?ngfald, jämställdhet och h?llbarhet. Men ?rets pristagare har inte duckat för utmaningarna. Istället har han med ett imponerande mod, transparens, och med ett genuint och innerligt personligt engagemang, genomfört konkreta förbättringar. Som ledare för ett av världens mest framg?ngsrika företag inom sin bransch har han möjlighet att verkligen p?verka och skapa förändring. Juryns uppfattning är att han gör just det. I det stora. I det lilla. 2014 ?rs mottagare av Pontus Schultz pris för ett mänskligare näringsliv är en trendsättare i ordets bästa bemärkelse.
Juryn har bland annat tagit fasta p? att Karl-Johan Perssons H&M lyckats genomföra ökningar av minimilöner och förbättring av arbetsvillkor, genom aktiv p?verkan p? myndigheter i utvecklingsländer. Juryn uppmärksammar ocks? att alla H&M-chefer har ett h?llbarhetsm?l som mäts och följs upp. H?llbarhetsm?len har lett till en rad nya initiativ, s?som ?tervinning av kläder i alla 54 länder och lansering av flera klädkollektioner där h?llbarhet genomsyrar hela produktionskedjan, fr?n materialframställning till produktion och distribution. I sin bransch har H&M visat ledarskap genom att som första modeföretag ta fram en strategi för mer rättvisa levnadslöner i produktionsländer, och vara med och försöka driva fram ett h?llbarhetsindex som har som syfte att visa information om hur h?llbart ett klädesplagg är.
Sara Öhrvall, ordförande för Pontus Schultz stiftelse, och tillika juryns ordförande, kommenterar valet av pristagare s? här:
? Vi ville belöna Karl-Johan Persson för att han visar handlingskraft i fr?gor som rör b?de h?llbarhet och den kontroversiella fr?gan kring arbetsvillkoren i textilbranschen. Med ett proaktivt affärsutvecklingsarbete, hand i hand med en minimering av bolagets negativa miljöp?verkan, bevisar han att näringslivet kan vara en katalysator för att möta sv?ra och globala utmaningar.
Juryn för priset har utgjorts av styrelsen för Pontus Schultz stiftelse: Lisen Schultz, forskare vid Stockholm Resilience Centre, Eva Swartz?Grimaldi, ordförande för Norstedts Förlagsgrupp, Hans Str?berg, ordförande Atlas Copco, Börje Ekholm, vd Investor, Michael Wolf, vd Swedbank, Johan Rockström, professor i miljövetenskap och chef för Stockholm Resilience Centre, Mattias Fyrenius, vd Nobel Media, Carl Forsström, grundare av Beachfront Communications och Sara Öhrvall, styrelseordförande Pontus Schultz stiftelse

Om Pontus Schultz stiftelse för ett mänskligare näringsliv
Stiftelsen ska verka för Pontus Schultz vision om ett mänskligare näringsliv – ett näringsliv som utgör en positiv kraft för utveckling i samhället, stimuleras av människans m?ngfald och respekterar planetens begränsade resurser. Stiftelsens metod bygger p? Pontus idéer om det goda samtalet mellan olika perspektiv och positiv uppmärksamhet till de som driver utvecklingen fram?t. Genom ett ?rligt pris och seminarium belönar och belyser stiftelsen initiativ som gör näringslivet mänskligare. Priset ges för betydande insatser inom m?ngfald, jämställdhet eller h?llbarhet i näringslivet.
Stiftelsen grundades som en reaktion efter att Pontus Schultz, chefredaktör p? Veckans Affärer förolyckats 2012. Läs mer om stiftelsen p? www.pontusschultz.com.

0830280Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #CRPD   #FN   #Kaisa Huuva   #NVC